Brugeroplevelsen for borgere og virksomheder kan forbedres gennem et sammenhængende sags- og ydelsesoverblik

11-10-2017
Strategier

Borgere og virksomheder har i forbindelse med kommunikationen om sager, ydelser og frister med det offentlige behov for bekræftelse, tryghed og forventningsafstemning. Et behov, der kan imødekommes ved at tilbyde brugeren et samlet sags- og ydelsesoverblik på tværs af den offentlige sektor. Det er konklusionen i en rapport udarbejdet af Deloitte Digital for de fællesoffentlige parter.

Baggrund

Initiativ 1.3 i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har til formål på udvalgte områder at forbedre borgeres og virksomheders mulighed for overblik over relevant data, som det offentlige ligger inde med.

Rapport

Hent rapporten og se eksempler på overblikket her

Resultat

Deloitte Digital har givet et bud på, hvilke behov borgere og virksomheder har for et sag- og ydelsesoverblik, når de interagerer med det offentlige.

  • Tryghed: Et overblik over sager kan fx give borgere og virksomheder tryghed i, at det er det rigtige, de gør, og tydeliggøre hvem som har ansvar for sagen, om man selv eller myndigheden skal gøre noget for at bringe sagen videre.
  • Bekræftelse: Et overblik skal fx bidrage til, at borgere og virksomheder bekræftes i, at det offentlige har modtaget det, der sendt, og at det er kommet frem til den rette person.
  • Forventningsafstemning: Et overblik over ydelser eller bevillinger skal hjælpe brugeren med at få indsigt og overblik i kommende og udbetalte økonomiske ydelser. Myndighederne får i dag mange spørgsmål om hvornår og hvad, der bliver udbetalt, samt hvornår de hører noget i sagen, og hvor langt den er.
  • Ændringer i udbetaling: Er målrettet borgernes behov for at få afklaret, hvorfor en ydelse er ændret.
  • Frister: Frist- eller forpligtelsesoverblikket er tænkt ud fra særligt virksomhedernes behov for at vide mere om de frister/forpligtelser, som gælder i forhold til virksomheden. Overblikket dækker hovedsagelig mindre virksomheders behov for at kunne se mange forskellige typer af frister fra flere myndigheder. Brugerne oplever i dag at glemme fx de indberetningsvinduer, som findes inden for bestemte områder. Overblikket vil kunne bidrage til, at brugeren bliver opmærksom på, hvornår hvad skal indberettes i en længere tidshorisont og dermed mulighed for at planlægge virksomhedens opgaver bedre.

Med afsæt i disse behov er der udarbejdet konkrete koncepter for, hvordan et overblik kan se ud i udvalgte situationer.

Det videre arbejde

Arbejdsgruppen arbejder videre med rapportens anbefalinger og teser i konkrete pilotprojekter i 2017 og 2018, hvor relevante myndigheder deltager. Pilotprojekterne vil omhandle blandt andet de juridiske rammer for overblikket, data- og systemanalyser samt udvikling af mockup af koncepterne for overblikket. Målet er, at komme endnu tættere på et egentlig løsningsdesign i 2018.