Danskerne foretrækker digitale løsninger

10-10-2017
Strategier

Danskerne har for længst taget de digitale selvbetjeningsløsninger til sig, og både unge og ældre er med på vognen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne i stigende grad er trygge ved digitale løsninger og foretrækker at kommunikere med det offentlige ad digitale kanaler.

Danskernes tilfredshed med digitale løsninger er ikke bare høj, den er også fortsat stigende. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik i samarbejde med blandt andet Digitaliseringsstyrelsen. Undersøgelsen peger på, at tilfredsheden især er steget blandt de unge og de ældre. Resultaterne lægger dermed låg på bekymringen for, at de ældre hægtes af og de unge dropper at følge med, når kommunikationen med det offentlige bliver stadig mere digital.

Fra 2016 til 2017 er der sket en stor stigning i borgernes overordnede tilfredshed med, hvor nemt det er at bruge tjenesterne på offentlige myndigheders hjemmesider, fra 72 til 87 pct. Tilfredsheden er særligt steget blandt de unge og ældre. Blandt de helt unge mellem 16-24 år er tilfredsheden steget med 21 procentpoint fra 2016-2017, mens den blandt de ældre mellem 65-89 år steget med 19 procentpoint.

Kilde: Danmarks Statistik – It- anvendelse i befolkningen 2017 (endnu ikke offentliggjort).

Hjælp til disse grupper er netop et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstyrelsens landsdækkende netværk for digital inklusion arbejder fx for at hjælpe unge, ældre og minoritetsgrupper, som af forskellige årsager kan være udfordret i den digitale kommunikation med det offentlige.

Generelt viser undersøgelsen, at digitale selvbetjeningsløsninger er danskernes foretrukne måde at kommunikere med det offentlige, og der ses et fald i brug af ikke-digitale kanaler, der ikke har de samme fordele.

Danskerne har med andre ord vænnet sig til de digitale løsninger. Undersøgelsen viser, at 81 pct. af borgerne har besøgt borger.dk inden for det seneste år, og at borgernes anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider er steget med to procentpoint siden 2016. Dette svarer til, at 83 pct. af borgerne har søgt efter informationer på offentlige myndigheders hjemmesider inden for de seneste 12 måneder.

Danskerne oplever også en stigende tryghed ved at kommunikere med de offentlige myndigheder gennem Digital Post. Af de borgere, der er tilmeldt Digital Post, er 88 pct. trygge ved kommunikationen ad denne vej. Et flertal af de tilmeldte borgere mellem 16-89 år mener endda, at det er en fordel, at posten fra det offentlige som udgangspunkt er digital.

Undersøgelsen viser dog også, at de digitale løsninger kan forbedres. Her drejer det sig særligt om brugerrejserne. Blandt de adspurgte svarede 25 pct. af de borgere, der har anvendt en digital selvbetjeningsløsning inden for de seneste 12 måneder, at deres ærinde krævede flere separate selvbetjeningsløsninger. Blandt de 25-34 årige var andelen helt oppe på 44 pct.

Netop de digitale brugerrejser har stort fokus i det offentlige digitaliseringsarbejde. Med digitaliseringsstrategien er der sat fokus på at skabe en mere brugervenlig, koordineret og overskuelig digital offentlig sektor. Borgere og virksomheder skal møde en større grad af sammenhæng, når deres ærinde går tværs af det offentlige.