Dialogmøde om referencearkitekturen for selvbetjening

02-10-2017
Strategier

Onsdag den 25. oktober inviteres til dialogmøde om den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening. Mødet henvender sig til leverandører, myndigheder og øvrige interessenter.

Leverandører, myndigheder og øvrige interessenter inviteres til dialogmøde den 25. oktober om den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening.

Vi vil gerne høre din mening

Dialogmødet henvender sig til leverandører af it-løsninger og ydelser, myndigheder, som ejer løsningerne samt øvrige interessenter. Mødet afholdes onsdag den 25. oktober 2017 kl. 13.00-16.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6 i København med registrering fra kl. 12.30.

Formålet med mødet er at indhente kommentarer til referencearkitekturen for selvbetjening. Dialogmødet afholdes i sammenhæng med den offentlige høring af referencearkitekturen for selvbetjening i perioden fra den 9.oktober til og med den 3.november.

Mødet vil blive indledt med en introduktion til den nuværende version af referencearkitekturen samt baggrunden for arbejdet og sammenhængen til de øvrige dele af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger, samt forslag til forbedringer.

Med til mødet vil være repræsentanter fra den fællesoffentlige arbejdsgruppe bag initiativet, som består af Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, SKAT, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, ATP, KL og Danske Regioner. Referencearkitekturen udarbejdes med bistand fra Rambøll og repræsentanter fra konsulenthuset vil præsentere referencearkitekturen og besvare spørgsmål på mødet.

Tilmeld dig mødet

Deltag på dialogmødet den 25. oktober 2017. 
Frist for tilmelding:
Mandag den 23. oktober kl. 12.

Tid:
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 13.00-16.00 (registrering fra kl. 12.30)

Sted:
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6 i København

Sådan får du fat i materialet

Du kan den 9. oktober 2017 få adgang til referencearkitekturen i høringsversion på www.digst.dk

Hvorfor fællesoffentlig referencearkitektur

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 indeholder et initiativ (1.2 Bedre digital kommunikation), som skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder gennem bedre selvbetjeningsløsninger. Fremtidige løsninger skal blandt andet sikre større digital sammenhæng på tværs af den offentlige sektor ved at genbruge data.

Som en del af initiativet udarbejdes der en fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening. Referencearkitekturen skal fungere som et teknisk pejlemærke for udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger i den offentlige sektor.