EU: Accelerér digitaliseringen af den offentlige sektor - og gør den mere brugervenlig

11-10-2017
Strategier

Ministre med ansvar for offentlig digitalisering fra EU’s og EFTA’s medlemsstater gav fredag, den 6. oktober hinanden håndslag på at accelerere digitaliseringen af den offentlige sektor. Særligt skal offentlige digitale tjenester gøres mere enkle og brugervenlige.

En EU-/EFTA-ministererklæring om offentlig digitalisering blev fredag den 6. oktober 2017 formelt underskrevet af ministre med ansvar for offentlig digitalisering i Tallinn, Estland. Dermed genbekræftes digitaliseringens vigtighed i forhold til at skabe en sammenhængende og effektiv offentlig sektor i EU.

Som noget nyt har medlemsstaterne for første gang givet hinanden håndslag på en række principper for brugervenlige offentlige digitale tjenester, der skal gøre det nemmere for den enkelte borger og virksomhed at bruge offentlige digitale tjenester. Det gælder såvel nationalt som over landegrænser.

Erklæringen fremhæver særligt en række forpligtelser for medlemsstaterne og Europa-Kommissionen om at fremme principper om offentlig digitalisering, der tager afsæt i, at:

  • offentlige tjenester i udgangspunktet skal være digitale;
  • den enkelte borger/virksomhed kun skal oplyse data og informationer til en offentlig myndighed én gang;
  • digitaliseringen skal bygge på tillid og sikkerhed;
  • digitaliseringen skal skabe åbenhed og transparens;
  • digitale tjenester skal hænge sammen nationalt såvel som over landegrænser;

Danmark har allerede i en række år arbejdet med disse udfordringer, og den fælles-offentlige digitaliseringsstrategi har blandt andet sat et særligt fokus på sammenhæng og brugervenlighed, som også er en vigtig del af regeringens arbejde med en Sammenhængsreform.

Læs mere om den fælles-offentlige digitaliseringsstrategi her

Læs mere om Sammenhængsreformen her

Vigtigheden af den digitale transformation blev blandt andet understreget af det uformelle EU-topmøde fredag, den 29. september 2017, hvor offentlig digitalisering blev nævnt som en vigtig hjørnesten for transformationen.