Nyt initiativ skal gøre lovgivningen enklere og nemmere at administrere digitalt

14-10-2017
Digital transformation

Regeringen har i dag offentliggjort en række initiativer, som skal bidrage til, at lovgivningen bliver digitaliseringsklar.

Fremtidens love skal matche den digitale virkelighed – og det digitale samfund Danmark er i dag. Det betyder, at lovgivningen skal gøres mere enkel og klar og kunne understøttes digitalt. Det er regeringens ambition, at al ny lovgivning bliver digitaliseringsklar fra 1. juli 2018. Arbejdet med at implementere initiativerne er forankret i Digitaliseringsstyrelsen.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg, udtaler om den nye indsats:

”Alt for mange eksempler har vist os, at vi ikke bare kan digitalisere en kompleks lovgivning – vi bliver nødt til at tænke it ind fra start, når lovgivningen udformes. Derfor er det meget positivt, at regeringen i dag lancerer en indsats, som skal gøre lovgivningen digitaliseringsklar.”

Indsatsen stiller nye krav til det lovforberedende arbejde, og det bliver som noget nyt obligatorisk at vurdere implementeringskonsekvenser i lovbemærkningerne, så vedtagelsen af ny lovgivning sker på et mere oplyst grundlag.

Rikke Hougaard Zeberg uddyber:

”Formålet med arbejdet er at dæmme op for alt for komplekse regler og unødigt bureaukrati, så vi kan skabe rammerne for en bedre offentlig service og en mere effektiv administration.”

Som led i indsatsen offentliggøres et udspil ”Enkle regler, mindre bureaukrati – lovgivning i en digital virkelighed”, som beskriver de muligheder og udfordringer, som digitaliseringsklar lovgivning indebærer, fx objektive kriterier overfor skøn samt forenkling overfor opretholdelse af særhensyn. Digitaliseringsklar lovgivning stiller krav til lovgivningsarbejdet, og at alle aktører tager aktiv del i at sikre, at lovgivningen bliver digitaliseringsklar.

Du kan finde regeringens udspil om digitaliseringsklar lovgivning her (pdf)

Læs innovationsministerens pressemeddelelse her

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning