Offentlig høring om referencearkitektur for selvbetjening

09-10-2017
Strategier

God dialog med markedet, myndigheder og organisationer om den fremtidige referencearkitektur for selvbetjening er vigtig for at skabe det bedste resultat. Derfor afholdes der offentlig høring af den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening fra den 9. oktober til den 3. november 2017.

Dit bidrag

Ønsker du at bidrage til det nuværende arbejde, kan du sende skriftlige kommentarer til materialet ved at udfylde skabelonen til høringssvar.

Skabelonen skal efterfølgende sendes til . Der er frist for kommentarer til materialet fredag den 3. november 2017.

Foruden en offentlig høring af materialet vil der blive afholdt et dialogmøde med interessenter den 25. oktober.

Læs mere om dialogmødet den 25. oktober og tilmeld dig senest den 23. oktober

Referencearkitekturen for selvbetjening er udarbejdet i sammenhæng med den fællesoffentlige arkitektur for digitalisering (FDA) og er en del af den fælles rammearkitektur.

Læs mere om den fællesoffentlige rammearkitektur her

Hvorfor referencearkitektur?

Bedre selvbetjeningsløsninger skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder. Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udarbejder de fællesoffentlige parter derfor en referencearkitektur for selvbetjening.

Målet er, at referencearkitekturen skal fungere som et teknisk pejlemærke for udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger generelt i den offentlige sektor. Referencearkitekturen skal understøtte udviklingen af bedre selvbetjeningsløsninger og af brugerrejser, der omfatter flere løsninger og som eventuelt går på tværs af myndigheds- og ressortgrænser.

Referencearkitekturen for selvbetjening udarbejdes af de fællesoffentlige parter med bistand fra Rambøll.

Initiativ 1.2 og fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 indeholder et initiativ (1.2 Bedre digital kommunikation), som skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder gennem bedre selvbetjeningsløsninger. Fremtidige løsninger skal blandt andet sikre større digital sammenhæng på tværs af den offentlige sektor ved at genbruge data.

Som en del af initiativet udarbejdes der en fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening. Referencearkitekturen skal fungere som et teknisk pejlemærke for udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger i den offentlige sektor.