Stor interesse for den fællesoffentlige digitale arkitektur

19-09-2017
Strategier

Torsdag den 7. september var der kick-off for den fællesoffentlige digitale arkitektur. Det skete med konferencen ”Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017”, som samlede tæt på 300 deltagere, der på forskellig vis arbejder med offentlige digitaliseringsprojekter.

Der var fyldt til sidste plads, da der blev budt velkommen til konferencen ”Fællesoffentlig Digital Arkitektur” på Crown Plaza, i København.

På vegne af den fællesoffentlige styregruppe for data og arkitektur sagde Rikke Hougaard Zeberg, nyudnævnt direktør for Digitaliseringsstyrelsen, Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef i KL og Henrik Hammer Jordt, formand for Danske Regioners It-arkitekturråd velkommen og understregede herefter, at offentligt ansatte it-arkitekterne nu – med hvidbogen om fællesoffentlig digital arkitektur i hånden – har et stærkt mandat til, og en helt central opgave med, at skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor.

De lagde alle vægt på, at fællesoffentlig digital arkitektur er resultatet af et produktivt samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne og udgør den fælles ramme, og det fælles fundament, for det videre samarbejde om udviklingen af digitalt sammenhængende løsninger i den offentlige.

Se interview med Rikke Hougaard Zeberg fra konferencen:


Den digitalt sammenhængende offentlige sektor

Samarbejdet om den fællesoffentlige digitale arkitektur på tværs af kommuner, regioner og stat er netop et samarbejde om at nedbryde silotænkningen, når vi udvikler nye it-løsninger.

Den fællesoffentlige digitale arkitektur udspringer af strategien ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund”, der udkom i 2016. Men der er også en kobling til den sammenhængsreform, som innovationsminister Sophie Løhde har på tapetet, og til den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

”Der er ingen tvivl om, at i jo højere grad data deles mellem offentlige myndigheder, desto vigtigere og mere centralt bliver spørgsmålet om borgeres og virksomheders tryghed og tillid,” sagde Jens Krieger Røyen, kontorchef i Kontor for Data og Arkitektur i Digitaliseringsstyrelsen, i sit oplæg ved konferencen.

Et tydeligt internationalt aspekt ved den fælles arkitektur

Fællesoffentlig digital arkitektur er forankret i internationale samarbejder om digitalisering, og derfor var det også Raul Mario Abril Jimenez, Program Manager for ISA2 ved EU-Kommissionen, der stod for den internationale keynote-tale ved konferencen.

I sin tale lagde Raul Mario Abril Jimenez særligt vægt på begrebet interoperabilitet, som er en stærk prioritet for EU. Det gælder fx i forhold til det indre digitale marked og digital offentlig service på tværs af landegrænser. Han understregede, at det er vigtigt at have en flerdimensionel tilgang til disse udfordringer, hvor arkitekturen inddrager juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske perspektiver, og endvidere fremdrog han følgende vigtige læringspunkter for det tværgående arbejde med digital arkitektur: Der skal tænkes i produkter, som kan anvendes konkret og her skal man hellere gå agilt frem end at bygge for stort.

Tværgående kravhåndtering er en kritisk succesfaktor, fx i forhold til brug af fælles specifikationer, komponenter og infrastruktur. Udbredelse af fælles arkitektur og løsningsbyggeblokke stiller krav til kampagner og produkt management -og så skal man indstille sig på, at udbredelse tager tid, idet der er mange forhold der spiller ind i forbindelse med ibrugtagning og anvendelse. Vigtige pointer, som er ligeså relevante for det fællesoffentlige samarbejde som for EU.

Oplæg og diskussioner på 15 sessioner

Efter frokost spredte deltagerne sig ud på 15 sessioner med forskellige temaer og oplægsholdere fra forskellige dele af den offentlige sektor. Der var stor diskussionslyst og mange gode indspil til det videre arbejde med den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Du kan finde slides fra konferencen på arkitektur.digst.dk