• NemLog-in-kontrakten underskrives af Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID A/S

    Nets DanID A/S skal levere fremtidens NemLog-in

    Publiceret 21-12-2018
    It-løsninger

    Med valget af leverandør til udvikling og forvaltning af NemLog-in har Digitaliseringsstyrelsen nu nået en vigtig milepæl på rejsen mod fremtidens digitale infrastruktur.

  • Digitaliseringsstyrelsen annullerer udbud af fremtidens Digital Post-løsning

    Publiceret 21-12-2018
    It-løsninger

    Digitaliseringsstyrelsen afvikler udbud af fremtidens Digital Post-løsning, og har i den sammenhæng besluttet at lade udbuddet gå om med henblik på snarligt genudbud.

  • Oplæg om økonomi i den nye it-projektmodel

    Publiceret 19-12-2018
    Styring

    Få konkrete råd til, hvordan du og dit projekt arbejder med økonomi i den nye it-projektmodel

  • Advisory Board leverer input til cyber- og informationssikkerhed

    Publiceret 17-12-2018
    Sikkerhed

    Torsdag den 6. december afholdt Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed det første møde med advisory boardet for cyber- og informationssikkerhed. Advisory boardet er nedsat til at levere ...

  • Flere danskere bliver udsat for sikkerhedshændelser

    Publiceret 17-12-2018
    Sikkerhed

    Ny rapport fra DKCERT om danskernes informationssikkerhed viser, at flere danskere bliver udsat for sikkerhedshændelser.

  • Ny ISO-måling for staten

    Publiceret 13-12-2018
    Sikkerhed

    Digitalisering stiller store krav til myndighedernes styring af it-sikkerheden. En ny måling viser, at selv om der arbejdes målrettet med området, er det kun en mindre del af de statslige myndigheder, ...

  • Brush-up af borger.dk

    Publiceret 12-12-2018
    It-løsninger

    Med nye farver, nye billeder og et nyt logo har borger.dk fået et mere tidssvarende og moderne udtryk.

  • Temadag om dataopmærkning

    Publiceret 28-11-2018
    It-løsninger

    Digitaliseringsstyrelsen har afviklet temadag om dataopmærkning af Digital Post. Her blev erfaringer, viden og værdien af dataopmærkning af Digital Post drøftet.

  • Stort netværksmøde om Næste generation Digital Post

    Publiceret 27-11-2018
    It-løsninger

    Fredag d 23. november inviterede Digitaliseringsstyrelsen myndigheder til at høre om den kommende Digital Post-løsning, der erstatter nuværende løsning, når kontrakten udløber i 2020.

  • Offentligt ansatte skal klædes på til sikker behandling af borgernes oplysninger

    Publiceret 26-11-2018
    Sikkerhed

    Den øgede digitalisering af alle dele af samfundet giver flere muligheder for god og effektiv offentlig service. Det skaber samtidig et behov for øgede kompetencer hos medarbejdere og ledere for at hå ...