Digital arkitektur på dagsordenen

24-04-2018
Data

Mere end 400 deltagere mødte op for at høre mere om digital arkitektur og fællesoffentlige løsninger.

""

Mandag den 23. april stod i den digitale arkitekturs tegn. Mere end 400 deltagere fra både staten, kommuner, regioner og private virksomheder var mødt op på Scandic Hotel i København til konference om fællesoffentlig digital arkitektur.

Omdrejningspunktet var fællesoffentlig digital arkitektur, datadeling og de udfordringer, digitaliseringens rivende udvikling bringer med sig. Med mere end 20 oplæg og keynotes blev deltagerne klogere på alt fra cloudløsninger og datastandarder til digitale infrastrukturprojekter og den fællesoffentlige rammearkitektur.

Og blandt andet budskabet om at fremme sammenhæng på tværs fyldte meget på konferencen:

”Dagen i dag skal bruges til at blive klogere på den på fællesoffentlige arkitektur, men også på at møde hinanden på kryds og tværs og høste af hinandens gode og dårlige erfaringer - for på den måde skaber vi de bedste forudsætninger for det videre arbejde med den digitalt sammenhængende offentlige sektor,” sagde kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen i sin velkomst.

Fra strategi til konkrete værktøjer

Og netop rammerne for den digitalt sammenhængende offentlige sektor er under rivende udvikling i disse år. Det fortæller direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg.

Vi er på godt to år gået fra en strategi med nogle overordnede elementer og initiativer til lancering af en hvidbog og udvikling af en række konkrete værktøjer, som vi kan anvende i projekterne i praksis 

""

Derfor var det også med stor optimisme, at Rikke Hougaard Zeberg i selskab med Laila Kildesgaard fra Kommunernes Landsforening og Per Buchwald fra Danske Regioner bød velkommen til konferencen.

”Det er mindst ligeså vigtigt, at I vil være med, som det er, at vi giver den formelle opbakning heroppe fra,” sagde Rikke Hougaard Zeberg til den fælles velkomst.

 ”Et vigtigt resultat af de sidste to års samarbejde om den fællesoffentlige arkitektur er, at vi har fået skabt en stor interesse og opmærksomhed på emnet. Hvis vi skal lykkes, så er det i fællesskab.”

Transparens og jordnær kommunikation

Samarbejdet er afgørende for arbejdet med de fællesoffentlige rammer, men succesen er også afhængig af borgernes tillid. Det pointerede Digitaliseringsstyrelsens direktør afslutningsvis.

”Det er utroligt vigtigt med en øget transparens, så borgerne kan følge med i, hvad der sker. Derfor skal vi også blive bedre til at oversætte mellem arkitekter, beslutningstagere og borgere,” sagde Rikke Hougaard Zeberg. ”Vi skal blive bedre til at kommunikere, så alle kan forstå, hvad der sker med deres oplysninger.”

Arbejdet med den fællesoffentlige digitale arkitektur fortsætter i de kommende år, hvor de store projekter blandt andet bliver referencearkitekturen for deling af data og dokumenter, et fællesoffentligt datasætkatalog og den fællesoffentlige myndighedsfortegnelse til blandt andet Næste generation Digital Post.

Du kan se hele programmet og alle slides fra FDA2018 på arkitektur.digst.dk