Digitaliseringsstrategien skaber konkrete resultater

04-04-2018
Strategier

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indeholder 33 initiativer, som sætter retningen for digitaliseringen af den offentlige sektor. Det drejer sig altså om indsatser på tværs af både staten, regionerne og kommunerne.

2017 er strategiens andet leveår. I 2016 kom strategien godt fra start, og i 2017 begynder vi nu at kunne se resultater af initiativernes arbejde. Rejsen mod en mere sikker, brugervenlig og sammenhængende digital service i det offentlige er altså i fuld gang.

Bedre digital kommunikation

Et centralt mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er at videreudvikle den digitale infrastruktur – og sikre en nem og sikker kommunikation med det offentlige.

Helt konkret er udbudsrunderne for MitID (afløseren til NemID), Digital Post og NemLog-in blevet offentliggjort, og der er prækvalificeret leverandører på flere af udbuddene. Disse løsninger udgør fundamentet for nem og sikker kommunikation med det offentlige. Fælles for alle udbuddene er, at de nuværende kontrakter udløber, og løsningerne skal derfor konkurrenceudsættes.

De nye løsninger skal sikre:

  • Mere sammenhæng på tværs af løsningerne 
  • Øget ejerskab 
  • Fortsat høj sikkerhed
  • Fokus på brugernes fremtidige behov

MitID logo


Løsningerne skal være nemmere at anvende for både borgere og virksomheder. I dag er brugeroplevelsen særligt for virksomhederne udfordret, men fremover bliver det lettere, blandt andet fordi virksomhederne kun skal indgå aftale og foretage deres brugerrettighedsstyring ét sted mod tre steder i dag. Det vil være med til at lette byrder for virksomhederne.

I forhold til MitID vil borgerne opleve en større grad af fleksibilitet, og MitID forventes at blive mobilbaseret – for dem, der ønsker det.

Myndighederne vil opleve, at de får administrative lettelser med den nye Digital Post-løsning, idet der introduceres en ny og forbedret betalingsmodel, hvor der ikke faktureres for hver Digital Post-forsendelse.

Vi skal løbende udvikle og forbedre vores digitale infrastruktur, og fortsat sikre høj tillid til vores løsninger. Vi udvikler løsningerne, så det er nemt, trygt og sikkert for borgere og virksomheder at kommunikere digitalt med det offentlige

Sådan siger kontorchef Sarah Kirkeby Danneskiold-Samsøe, som sidder med ansvaret for Næste generation Digital Post.

Informationssikkerhed

En digital verden skaber også nogle digitale trusler. Og med et større trusselsbillede må naturligvis følge en øget cyber- og informationssikkerhed.

En væsentlig forudsætning for den fortsatte digitalisering er, at offentlige myndigheder håndterer fortrolige og følsomme oplysninger med respekt for sikkerheden, så borgere og virksomheder kan føle sig trygge.

""

Derfor fokuserer Digitaliseringsstyrelsens arbejde meget på informationssikkerheden for både borgere, virksomheder og myndigheder. I marts 2018 afholdt Digitaliseringsstyrelsen derfor bootcamp for myndighederne om den internationale sikkerhedsstandard ISO27001. Her kunne offentlige myndigheder få praktiske værktøjer til arbejdet med informationssikkerhed ved at deltage i workshops og erfaringsudveksle på tværs af områder. Og det praktiske fokus er også i højsædet hos kontorchef Marie Wessel:

Det er utroligt vigtigt, at vi sikrer en mere praktisk tilgang til arbejdet med informationssikkerhed. Som det er nu, er der risiko for, at der opbygges en papirtiger, der så bliver lagt i skuffen. Vi skal huske at bruge det aktivt i hverdagen og måle på effekten frem for indsatsen. Om arbejdet rent faktisk gør en forskel for sikkerheden

Sammenhængende og tryg datadeling

Digitaliseringsstrategien skal også bidrage til, at de samme data ikke indsamles igen og igen, men i stedet kan deles og anvendes på tværs af myndigheder. Det er blandt andet afgørende for en mere sammenhængende og gennemsigtig selvbetjening for borgerne og en mere effektiv sagsbehandling for myndighederne.

Det seneste år er der derfor blevet offentliggjort en hvidbog med otte principper for, hvordan it-systemer i det offentlige skal skrues sammen, hvis de skal være i stand til at samarbejde på tværs. Formålet er at undgå, at det offentlige it-landskab består af en serie af isolerede øer, fortæller kontorchef Jens Krieger Røyen:

Den måde, vi i dag bygger it-systemer på, er ved at vælge standarder og metode fra gang til gang, fra ø til ø. Det vil sige, at når systemer skal kunne tale sammen, er det et stort og komplekst udviklingsprojekt hver gang

Hvidbogen skal dermed sikre, at borgerne bliver stillet over for nogle it-systemer, som taler sammen. Det offentlige får en fælles ”byggevejledning” for systemerne, så der skabes et grundlag for at give en mere sammenhængende service fra det offentlige til borgerne.

Mange initiativer er således i gang, nogle er endda afsluttede, og forhåbentlig bliver 2018 lige så godt et år, når det kommer til en styrkelse af det fællesoffentlige arbejde til fordel for borgerne og virksomhederne.