Næste generation Digital Post på myndighedstur

26-04-2018
It-løsninger

Den seneste tid har Digitaliseringsstyrelsen været rundt i landet for at fortælle myndigheder om Næste generation Digital Post, og hvad det betyder for dem, at der kommer en ny løsning i 2020.

Myndigheder, der anvender løsningen i dag, skal i god tid kende til omstillingen, og hvad det betyder for deres hverdag. For at være i god tid er Digitaliseringsstyrelsen derfor taget på tur rundt i landet. Denne gang har vi afviklet 10 møder med en lang række af myndigheder, og forventer at fortsætte møderne i starten af 2019.

Dialogen har været konstruktiv med mange relevante spørgsmål. Digitaliseringsstyrelsen samler nu op på emnerne og udarbejder en FAQ med svar. Den vil løbende blive opdateret efterhånden, som vi bliver klogere på omstillingen og løsningen.

I løbet af 2020 overgår alle borgere, virksomheder og myndigheder til Næste generation Digital Post. Myndighederne skal derfor i løbet af 2019 begynde omstillingen. Digitaliseringsstyrelsen forventer at underskrive kontrakt med den kommende leverandør i slutningen af 2018.

Vi kommunikerer nærmere om udviklingen af løsningen og omstillingen i myndighederne på projektsitet