Ny rapport identificerer barrierer for udbredelsen af nye teknologier i den offentlige sektor

19-04-2018
Digital service

En ny rapport udarbejdet af Deloitte for Digitaliseringsstyrelsen identificerer en række barrierer, som offentlige institutioner møder, når nye teknologier skal anvendes

Anvendelse af nye teknologier som fx kunstig intelligens, softwarerobotter og droner kan bidrage til at skabe en offentlig sektor, der leverer højere kvalitet og mere effektiv service. Teknologierne kan fx bidrage til mere præcise diagnoser, bedre forebyggelse af sygdomme og til at gøre borgerens møde med den offentlige sektor lettere gennem hurtigere sagsbehandling.

Nye teknologier stiller nye krav

Nye teknologier stiller nye krav til offentlige organisationer. For at den offentlige sektor kan tage de nye teknologier i brug, er det nødvendigt at identificere og afhjælpe de udfordringer, der dukker op, når en ny teknologi skal anvendes.

Digitaliseringsstyrelsen har sammen Deloitte udarbejdet en rapport, som identificerer og beskriver de barrierer, som de offentlige myndigheder oplever, når de arbejder med nye teknologier. Analysen giver også bud på mulige løsninger. 

Rapporten er baseret på interviews med 27 kommunale, regionale og statslige organisationer. De interviewede organisationer repræsenterer et bredt udsnit af offentlige organisationer, hvad angår geografisk placering, organisationens størrelse og erfaring med bestemte teknologier.

Rapporten viser, at det offentlige overvejende møder udfordringer som manglende kompetencer, manglende økonomi til at investere i at afprøve nye teknologier og usikkerhed om lovgivningen på området.

Cases der kan tjene til inspiration

Rapporten beskriver desuden cases fra offentlige og private organisationer, som er lykkedes med at anvende nye teknologier og dermed kan tjene til inspiration.

Erfaringer fra disse organisationer peger på, at eksempelvis tidlig inddragelse af jurister i et projekt er vigtigt. Endvidere anbefales det, at offentlige myndigheder har fokus på opstart med mindre pilotprojekter på specifikke områder, så teknologiens potentiale kan demonstreres og erfaring opsamles, som kan bruges internt og af andre myndigheder.

Hent rapporten 'Analyse af barrierer for udbredelse af nye teknologier'