Sådan er det gået med digitaliseringsstrategien i 2017

04-04-2018
Strategier

Initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har i 2017 nået en række markante milepæle, som skal bidrage til at forbedre den offentlige digitale service. Det viser den årlige statusredegørelse.

""

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev lanceret i maj 2016, og strategien er derfor snart halvvejs i den femårige strategiperiode. Dette ses også tydeligt på de resultater, som er blevet opnået i 2017.     

”I 2016 satte strategien et stort arbejde i gang på tværs af staten, regioner og kommuner, som på en række områder skulle styrke digitaliseringen af den offentlige sektor. Den årlige statusredegørelse for 2017 viser, at dette arbejde nu bærer frugt. I 2017 er vi blandt andet kommet i mål med udarbejdelsen af udbudsmaterialet for de kommende generationer af Digital Post, MitID og NemLog-in, som udgør rygraden af den offentlige it-infrastruktur. Og vi har lanceret en hvidbog for en fællesoffentlig digital it-arkitektur, som danner grundlaget for, at vi kan binde den offentlige sektor endnu bedre sammen”, siger Louise Palludan Kampmann, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen.

En række af initiativerne i strategien har endvidere færdiggjort analyser, som udgør grundlaget for de tiltag, som skal implementeres de kommende år. Samtidig er der blevet gennemført kampagner om informationssikkerhed , som i lyset af den stadigt voksende trussel fra it-kriminelle, skal ruste danskerne til at blive mere sikre på nettet.

Det og meget mere kan du læse om i den årlige statusredegørelse for 2017.

Læs den årlige statusredegørelse 2017 (siden findes ikke længere)