Større tilfredshed med offentlige digitale tjenester blandt unge

20-04-2018

Unges tilfredshed med det offentliges digitale løsninger bliver stadigt højere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks undersøgelse ”It-anvendelse i befolkningen 2017”, der er foretaget i samarbejde med blandt andre Digitaliseringsstyrelsen.

Blandt de unge mellem 16-24 år er tilfredsheden med, hvor nemt det er at bruge tjenesterne på offentlige myndigheders hjemmesider, steget markant. I dag svarer 87 pct. af de unge, at de primært er tilfredse med, hvor nemt det er at bruge tjenesterne – i 2016 var andelen 67 pct.

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der blev lanceret i maj 2016 og løber frem til 2020, har en række indsatser netop været målrettet de unge.

Det er glædeligt, at unges tilfredshed med de offentlige selvbetjeningsløsninger er stigende og nu har nået det samme høje niveau som resten af befolkningen.

Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen 

Unge er digitale i stor stil, men har alligevel oplevet udfordringer i den digitale kommunikation med det offentlige. Fra starten har det derfor været en klar mål-sætning i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi at ændre på dette. 

Vi er ikke i mål, men det er meget positivt, at resultaterne af indsatserne i strategien målrettet unge nu synes at vise sig.

Nina Husfeldt Clasen

Selvom tilfredsheden er stigende blandt de unge, er der også udfordringer, der skal tages hånd om. Tre ud af 10 unge mellem 16-24 år svarer nemlig, at de havde brug for hjælp, sidste gang de brugte en digital selvbetjeningsløsning. 

I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-2020) arbejdes derfor fortsat på at forbedre den offentlige digitale service samt ruste de unge – såvel som resten af befolkningen – til at begå sig i en digital virkelighed. 

På digst.dk kan du følge med i arbejdet, da vi løbende opdaterer, hvordan det går med initiativer og indsatser i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Læs fx mere her om en analyse gennemført i regi af initiativ 1.1 om mere sammenhængende brugerrejser, der angiver, hvordan man i initiativets videre arbejde kan forbedre brugerrejsen for 15-årige, der skal have Digital Post for første gang

Eller læs mere her om kampagnen ”DigiTAL med det offentlige” gennemført i regi af initiativ 9.1 om digital dannelse for børn og unge, der skal hjælpe de unge med at blive digitale borgere

DigiTAL med det offentlige

  • Kampagnen var rettet mod at gøre unge og deres forældre opmærksomme på, at alle over 15 år har et ansvar for at kommunikere med det offentlige – og at det foregår digitalt
  • Kampagnen indeholdt både en film og indholdselementer til sociale medier (GIFs, tekst- og billedopslag)
  • Filmen er sammenlagt vist over 460.000 gange på Facebook og Youtube (se filmen 'DigiTAL med det offentlige')
  • Indholdselementer på sociale medier har fået over 540.000 visninger på Facebook og over 150.000 visninger på Instagram