Digitaliseringsmessen 2018: Digitaliseringsklar lovgivning hjælper kommunerne

30-08-2018
Digital transformation

Lovgivningen er på en række områder blevet så kompleks, at det kan være svært for myndigheder, virksomheder og borgere at forstå reglerne. Kompleks lovgivning gør det ofte også svært at omsætte regler til effektive digitale løsninger.

Digitaliseringsklar lovgivning skal skabe en lettere hverdag for de offentligt ansatte og en mere effektiv, digital offentlig forvaltning ved at tænke digitalisering og implementering ind i lovarbejdet fra start til slut. 

""

Oplæg på Digitaliseringsmessen

Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, Christian Plaschke, holder oplæg på Digitaliseringsmessen ́18 om arbejdet med at gøre lovgivning digitaliseringsklar. 

FOKUS PÅ IMPLEMENTERING FRA START TIL SLUT

Sagsbehandlere oplever nogle gange, at lovgivning med mange undtagelser, uklare begreber eller mange proceskrav er vanskelig at administrere, resulterer i lange sagsbehandlingstider og begrænser effektiv forvaltning, der udnytter de digitale muligheder.

Kompleks lovgivning med mange særregler kan vanskeliggøre it-projekter og digital understøttelse. Det er derfor en forudsætning for effektiv it-anvendelse, at lovgivningen er klar og enkel. Der er behov for, at man i hele beslutningskæden, fra de politiske forhandlinger og til det lovforberedende arbejde, har øget fokus på, om lovgivningen kan administreres digitalt og om implementeringskonsekvenserne er tilstrækkeligt belyst.

NYE KRAV TIL DET LOVFORBEREDENDE ARBEJDE

Der er derfor udarbejdet en vejledning, som skal hjælpe ministerierne med at tænke digitalisering ind i lovarbejdet fra begyndelsen.

Derudover er det nu obligatorisk at beskrive implementeringskonsekvenserne i bemærkninger til lovforslaget. Det er en central del af den obligatoriske vurdering, at hensynet til borgerne og databeskyttelsen tænkes ind, når vi digitaliserer i det offentlige. Vi skal ikke digitalisere for at digitalisere, men fordi det er til gavn for borgere og virksomheder.

Den nyoprettede enhed, sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning, følger op på, om konsekvenserne af implementeringen er tilstrækkeligt belyst, og om lovgivningen er digitaliseringsklar.

Det skal bidrage til bedre borger- og virksomhedsservice fx gennem større gennemsigtighed, bedre tilgængelighed og ensartet, hurtig sagsbehandling. Sidst skal det medføre færre overraskelser i implementeringen.