Digitaliseringsmessen 2018: Digitaliseringsklar lovgivning hjælper kommunerne

30-08-2018
Forenkling

Lovgivningen er på en række områder blevet så kompleks, at det kan være svært for myndigheder, virksomheder og borgere at forstå reglerne. Kompleks lovgivning gør det ofte også svært at omsætte regler til effektive digitale løsninger.

Digitaliseringsklar lovgivning skal skabe en lettere hverdag for de offentligt ansatte og en mere effektiv, digital offentlig forvaltning ved at tænke digitalisering og implementering ind i lovarbejdet fra start til slut.