Digitaliseringsmessen 2018: Ny strategi sætter turbo på arbejdet med cyber- og informationssikkerhed

20-08-2018
Strategier Sikkerhed

I maj lancerede regeringen en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed. Strategien indeholder 25 konkrete initiativer, der tilsammen skal styrke sikkerheden i staten, løfte kompetencerne i befolkningen og sikre en mere koordineret indsats på tværs af sektorer.

Danmark er førende på verdensplan, når det handler om at bruge digitale løsninger hos borgerne, virksomhederne og hos myndighederne. Med den øgede digitalisering af samfundet følger også en øget afhængighed af digitale løsninger og dermed en øget sårbarhed overfor hændelser og nedbrud.

Samtidig er de digitale trusler i de senere år blevet større, og det stiller nye krav til håndteringen af datasikkerheden i alle dele af samfundet – også hos myndighederne.