Konference om digitaliseringsklar lovgivning – fra ambitioner til realisering

29-08-2018
Digital transformation

Tidligere på året indgik alle politiske partier på Christiansborg en aftale om, at al ny lovgivning fra den 1. juli 2018 skal være digitaliseringsklar. Men lovgivningen bliver ikke digitaliseringsklar af sig selv. Det kræver handling at forvandle gode intentioner til mere enkel lovgivning.

Bør lovgivningen forenkles ved eksempelvis at fjerne en række særhensyn, så forvaltningen nemmere kan digitaliseres? Og bør lovgivningen i videre udstrækning bygge på objektive kriterier frem for skøn?

De spørgsmål og mange flere er til debat, når Dansk IT og Digitaliseringsstyrelsen inviterer politikere, interesseorganisationer og embedsværk til konference om digitaliseringsklar lovgivning onsdag den 19. september 2018 – der er tilmeldingsfrist den 12. september 2018.

Innovationsministeren sætter fokus på digitaliseringsklar lovgivning

Konferencen skydes i gang af innovationsminister Sophie Løhde, som vil fortælle om arbejdet med at skabe mere enkel lovgivning, hvorefter skatteminister Karsten Lauritzen vil fortælle om vigtigheden i at tænke it-implementering ind i den politiske beslutningsproces. Og administrerende direktør i Dansk IT, Rikke Hvilshøj, giver et indblik i, hvordan politisk håndværk og digitalisering går hånd i hånd.

Der vil desuden være indlæg, der tager fat på spørgsmål om retssikkerhed, it-implementering og erfaringer fra den virkelige verden. Alt sammen under kyndig ledelse af chefredaktør på Weekendavisen, Martin Krasnik.

Dagen afsluttes med to debatter. I den første debat tager Folketingets it-ordførere fat på spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for, at lovgivningen bliver så kompleks, at den er svært at digitalisere? Og i dagens anden debat handler det om interesseorganisationernes rolle – kan særinteresser varetages uden at øge kompleksiteten i lovgivningen? Debatten tages af Jacob Holbraad fra Dansk Arbejdsgiverforening, Nanna Højlund fra LO, Lars Frelle-Petersen fra DI Digital, Bjarne Hastrup fra Ældresagen og Majbrit Berlau fra Dansk Socialrådgiverforening.

Læs mere om konferencen, se det fulde program og tilmeld dig ved at besøge konferencens hjemmeside

Baggrund for konferencen: Politisk aftale om digitaliseringsklar lovgivning

Alle Folketingets partier indgik i januar 2018 en aftale om, at lovgivning skal udarbejdes til det digitale samfund, Danmark er i dag. Enklere og digitalt administrerbare regler skal hjælpe med at få ryddet op i det offentlige bureaukrati, så der kan frigøres tid og ressourcer til den borgernære service.

Med aftalen forpligter et enigt Folketing sig til at følge principperne for digitaliseringsklar lovgivning, når der indgås politiske aftaler, og der efterfølgende vedtages ny lovgivning i Folketingssalen.