Syv grunddataregistre tilgængelige på Datafordeleren

10-08-2018
Data

Med åbningen for CPR-registret og Matriklen på Datafordeleren kan anvendere hente og kombinere data fra syv ud af ti grunddataregistre på én platform. Der åbnes løbende for flere data frem mod foråret 2019, hvor alle grunddata er tilgængelige på Datafordeleren.

Nu kan anvendere af offentlige data hente forbedrede og sammenhængende grunddata om ejendomme, personer, virksomheder, adresser og geografi på Datafordeleren. 

En samlet offentlig sektor har siden opstarten af grunddataprogrammet i 2012 arbejdet for at skabe sammenhæng og kvalitet i de offentlige data, og er nu snart i mål. Den samlede udstilling af data er nemlig sidste etape i grunddataprogrammet, som også har sikret en standardisering og kvalitetsforbedring af de offentlige data, der bruges af både offentlige og private anvendere. Samtidig er en række data blevet frikøbt til gratis anvendelse.

Med idriftsættelsen af CPR og Matriklen på Datafordeleren overholder programmet den reviderede tidsplan, der i efteråret 2017 blev udarbejdet af programmets parter og godkendt af Folketinget. 

I april og maj måned åbnede Danmarks Adresseregister (DAR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), SKATs ejendomsvurdering (VUR), Danske Stednavne og Danmarks Administrative og Geografiske Inddelinger (DAGI) for de første tjenester på Datafordeleren, den nye fællesoffentlige distributionsplatform, der er blevet udviklet af grunddataprogrammet.

Læs mere om de tilgængelige data på datafordeler.dk

Grunddata er blevet frikøbt og forbedret

Grunddataprogrammet skaber sammenhæng på tværs af de bredt anvendte grunddataregistre, sådan at alle grunddata er struktureret efter én fælles datamodel. Det betyder i praksis, at én fælles plan for Danmarks grunddata angiver, hvilket register en given information skal opbevares i. 

Fx registreres adresser nu i Danmarks Adresseregister, frem for at en række registre vedligeholder egne lister over gyldige adresser i Danmark. Disse dobbeltregistreringer kan derfor udfases.

I samme ombæring leverer programmet et væsentligt løft i datakvalitet. Eksempelvis er de offentlige adressedata blevet forbedret med op imod 100.000 nye adresser. I 2017 sendte omkring 5000 it-systemer gennem Danske Adressers Web API (DAWA) 1,5 mia. forespørgsler til adresseregistrene, og anvendelsen stiger fortsat.

De forbedrede adressedata er blandt andet blevet koblet til de geografiske grunddata, sådan at alle adresser er entydigt placeret på de offentlige kort. Disse geografiske data er både blevet frikøbt og kvalitetsforbedret.

Også virksomhedsdata i CVR er blevet frikøbt og forbedret. Fx er der tilføjet oplysninger om antal ansatte i virksomhederne, ligesom det er blevet muligt at registrere virksomheder med under 50.000 kr. i omsætning.

Grunddataprogrammet medfører også idriftsættelsen af nye forvaltningssystemer. Fx indeholdt adresseprogrammets implementering en ny DAR-klient, der samler arbejdet med adresseregistrenes data for kommunale sagsbehandlere.

I starten af juni blev den nye Ejendomsregistreringsportal også taget i brug. Denne nye platform for kommuner og landinspektører samler sagsudarbejdelse, indberetning og kontrol af ændringer af alle typer af fast ejendom. Det giver nye sagsgange, som blandt andet gør det muligt at udstille data om nye ejendomme under registrering.

Læs mere om åbningen for adgang til ejendomsdata

Næste sommer er alle grunddata på Datafordeleren

Frem mod næste sommer bliver data fra de resterende ejendomsregistre Bygnings- og Boligregistret (BBR), Ejerfortegnelsen og Ejendomsbeliggenhedsregistret tilgængelige på Datafordeleren. Desuden vil stadigt flere geografiske data blive gjort tilgængelige frem mod andet kvartal 2019.

Allerede nu kan anvendere dog kombinere offentlige grunddata om ejendomme, personer, virksomheder, adresser og geografi gennem Datafordeleren. Der åbnes løbende for stadigt flere tjenester.

Dermed bidrager grunddataprogrammet til fundamentet for en sammenhængende offentlig sektor ved at give adgang til pålidelige og opdaterede grunddata.

Læs mere om Grunddata