Tegnsprogstolkning af materialer om digital inklusion

15-08-2018
Digital service

Tegnsprogstalende døve og hørehæmmede, kan nu få en tegnsprogstolket version af de vejledningsmaterialer, der vedrører digital inklusion.

Sådan giver du en anden person en digital fuldmagt

Selv om en film er tekstet, eller en vejledning er på skrift, er det ikke alle døve, der får den fulde forståelse af informationsmaterialet.

Tegnsprogstolkning er vigtigt, hvis tegnsprogstalende døve og hørehæmmede skal deltage i samfundet på lige fod med hørende. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Danske Døves Landsforbund tegnsprogstolket alle vejledninger om digital inklusion.

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udarbejder Digitaliseringsstyrelsen løbende informationsmateriale, der skal understøtte it-udfordrede borgere. Materialerne er meget forskellige ligesom gruppen af it-udfordrede er det.

Der er blandt andet produceret korte animationsfilm om NemID, NemSMS og Digital Post, der skal motivere til og vejlede i brugen af offentlig, digital kommunikation. Endvidere er der i samarbejde med Netværk for digital inklusion udarbejdet forskelligt vejledningsmateriale om blandt andet digitale fuldmagter, GDPR og it-sikkerhed.

For at sikre, at informationsmaterialet kan anvendes af tegnsprogstalende døve og hørehæmmede, har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Danske Døves Landsforbund fået tegnsprogstolket de vejledningsmaterialer, der vedrører digital inklusion.

Se tegnsprogstolket vejledningsmateriale her

Se tegnsproget animationsfilm her