Advisory Board leverer input til cyber- og informationssikkerhed

17-12-2018
Sikkerhed

Torsdag den 6. december afholdt Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed det første møde med advisory boardet for cyber- og informationssikkerhed. Advisory boardet er nedsat til at levere input til implementeringen og opfølgningen på cyberstrategien og dens initiativer.

Med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed har regeringen igangsat 25 initiativer, der skal bidrage til at styrke samfundets digitale sikkerhed.

Læs mere om strategien for cyber- og informationssikkerhed

Som en del af strategien har regeringen besluttet, at der nedsættes et advisory board. Advisory boardet består af 11 medlemmer, som med deres tekniske og strategiske indblik skal hjælpe med at implementere strategien bedst muligt.

Advisory boardets medlemmer:

 • Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk
 • Henning Mortensen, Rådet for digital sikkerhed
 • Henrik Larsen, DKCERT
 • Jakob Willer, Teleindustrien
 • Peter Kjær Hansen, Dansk Energi
 • Bjarke Alling, Liga
 • Christian Wernberg-Tougaard, Deloitte
 • Jacob Herbst, Dubex
 • Michael Busk-Jepsen, Finans Danmark
 • Thomas Kristmar, Dansk IT
 • Christian D. Jensen, DTU
 • Christian Hannibal, DI

Formandskabet for strategien - Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, og Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed - havde første møde med advisory boardet torsdag den 6. december.

På mødet drøftede formandskabet og advisory boardet blandt andet informationsportalen sikkerdigital.dk, hvor formandskabet fik mange gode input til det videre arbejde. Fremadrettet er det planen, at der afholdes møder mellem formandskabet og advisory boardet to gange årligt. I faktaboksen findes yderligere information om advisory boardets medlemmer.