Advisory Board leverer input til cyber- og informationssikkerhed

17-12-2018
Sikkerhed

Torsdag den 6. december afholdt Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed det første møde med advisory boardet for cyber- og informationssikkerhed. Advisory boardet er nedsat til at levere input til implementeringen og opfølgningen på cyberstrategien og dens initiativer.

Med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed har regeringen igangsat 25 initiativer, der skal bidrage til at styrke samfundets digitale sikkerhed.

Læs mere om strategien for cyber- og informationssikkerhed

Som en del af strategien har regeringen besluttet, at der nedsættes et advisory board. Advisory boardet består af 11 medlemmer, som med deres tekniske og strategiske indblik skal hjælpe med at implementere strategien bedst muligt.