Digitaliseringsstyrelsen annullerer udbud af fremtidens Digital Post-løsning

21-12-2018
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen afvikler udbud af fremtidens Digital Post-løsning, og har i den sammenhæng besluttet at lade udbuddet gå om med henblik på snarligt genudbud.

Digitaliseringsstyrelsen er ved at gennemføre udbud om anskaffelsen af en ny Digital Post-løsning. I den forbindelse er der modtaget tilbud af generel høj kvalitet fra de tilbudsgivere, der deltager i udbuddet.

Ved sin evaluering af de indkomne tilbud har Digitaliseringsstyrelsen i begge de modtagne tilbud dog konstateret unøjagtigheder eller forbehold, der har rejst tvivl om indholdet og de modtagne tilbuds konditionsmæssighed.

På den baggrund har Digitaliseringsstyrelsen vurderet, at den bedste løsning er at annullere den igangværende udbudsproces, og lade udbuddet gå om. Herved kan tilbudsgiverne på lige vilkår fremsende nye tilbud, der lever op til udbudsbetingelserne.

Genudbuddet vil blive afviklet i det nye år og forventes at tage minimum 3-4 måneder, hvorefter leverandøren af fremtidens Digital Post-løsning vil blive meldt ud. Herefter starter udviklingen af løsningen, der forventes lanceret i 2021.