Flere danskere bliver udsat for sikkerhedshændelser

17-12-2018

Ny rapport fra DKCERT om danskernes informationssikkerhed viser, at flere danskere bliver udsat for sikkerhedshændelser.

Rapporten viser, at andelen af danskere, der er udsat for mindst én sikkerhedshændelse (virusangreb, misbrug af personlige oplysninger, økonomisk tab eller datatab) er steget fra 34 pct. i 2016 til 44 pct. i 2018. Og når det handler om forebyggelse af sikkerhedshændelser, står det heller ikke så godt til: Kun 41 pct. af danskerne tager regelmæssig backup af deres data, mens 75 pct. af danskerne har et kodeord på 10 tegn og derunder.

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Det betyder, at vi kan kommunikere hurtigt og effektivt med både offentlige myndigheder og private virksomheder. Med det betyder desværre også, at vi er mere sårbare i forhold til hackerangreb og misbrug af følsomme oplysninger. Derfor lancerede vi i oktober Informationsportalen sikkerdigital.dk, som skal gøre danskerne opmærksomme på, hvordan de bedst beskytter sig mod digitale angreb udefra.

Kontorchef Marie Wessel, Digitaliseringsstyrelsen

Færre genbruger kodeord

I de seneste tre år har Digitaliseringsstyrelsen gennemført informationsindsatser blandt andet med budskaber om, at man skal undgå genbrug af kodeord. Heldigvis ser det ud til, at mange har taget rådene til sig. Således er genbrug af kodeord til online-tjenester faldet fra 66 pct. til 37 pct. Samtidig oplyser omtrent halvdelen, at de bruger to-faktorgodkendelse til visse tjenester som fx sociale medier og e-mailkonti.

Disse tal bekræftes af en anden tendens fra undersøgelsen: Over 90 pct. af danskerne er bevidste om, at risikobetonet adfærd og dårlig beskyttelse af enheder medfører risici som fx identitetstyveri, tab af data eller penge. På den anden side føler næsten 40 pct. af borgerne sig ikke klædt godt nok på til at beskytte sig mod truslerne.

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har derfor sammen med en række samarbejdspartnere etableret Sikkerdigital.dk, hvor man kan finde konkrete råd og vejledning til, hvordan man beskytter sig, når man færdes på nettet. Her kan man også finde hjælp, hvis skaden er sket.

It-sikkerheden i det offentlige

I en tid, hvor cyber- og informationssikkerhed står højt på dagsordenen blandt andet som følge af øgede trusler fra it-kriminelle, viser undersøgelsen, at de offentligt ansatte ikke oplever alvorlige sikkerhedsproblemer i hverdagen. 11 pct. af de offentligt ansatte har fx oplevet virus og andre skadelige programmer, hvilket er på niveau med 2016.

Undersøgelsen afslører imidlertid også, at 35 pct. af de offentligt ansatte ikke er blevet informeret om sikkerhedspolitikken på arbejdspladserne. Der er således behov for, at ledelserne i de enkelte offentlige institutioner sætter ind for at øge de ansattes kendskab til sikkerhedspolitikkerne.

Hent rapporten Danskernes informationssikkerhed 2018 

(Bemærk, den 19.12.2018 har vi lagt en ny version af rapporten op, da der blev fundet fejl i enkelte tal)

De fem gode råd

  1. Lav et stærkt kodeord – 75 pct. har for kort kodeord.
  2. Opdater dine programmer – 87 pct. opdaterer deres programmer.
  3. Beskyt dine enheder mod virus – 59 pct. beskytter deres pc med sikkerhedsprogrammer.
  4. Tag en sikkerhedskopi – 41 pct. tager regelmæssig sikkerhedskopi.
  5. Brug trådløse netværk sikkert – 33 pct. anvender usikre trådløse netværk uden for hjemmet.