Nets DanID A/S skal levere fremtidens NemLog-in

21-12-2018
It-løsninger

Med valget af leverandør til udvikling og forvaltning af NemLog-in har Digitaliseringsstyrelsen nu nået en vigtig milepæl på rejsen mod fremtidens digitale infrastruktur.

NemLog-in-kontrakten underskrives af Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID A/S

Digitaliseringsstyrelsen har nu indgået kontrakt med Nets DanID A/S som leverandør af udvikling og forvaltning af NemLog-in i de kommende år.

Udbudsprocessen er afsluttet med en grundig og struktureret evaluering af de indkomne tilbud. Evalueringen har vist, at Nets DanID A/S stod bag tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Derfor vandt Nets DanID A/S kontrakten, som blev underskrevet i dag.

Kontrakten om udvikling og forvaltning af NemLog-in er en vigtig brik i fremtidens digitale infrastruktur. Målet er at bygge langsigtede og sammenhængende løsninger med en høj grad af fleksibilitet, som den offentlige sektor samtidig får rettighederne til at videreføre, når kontrakterne udløber.

NemLog-in skal fremadrettet omfatte en erhvervsløsning, som afløser NemID til Erhverv. Der er stillet høje krav til brugervenlighed og fleksibilitet i den nye løsning.

”Med denne aftale har vi taget et stort skridt på vejen mod en ny, samlet erhvervsløsning. Den kommer til at lette mange af de administrative udfordringer, som erhvervsbrugerne oplever i forhold til NemID i dag. Nu kan vi komme i gang med at realisere planerne, og det glæder vi os meget til,” siger vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Adam Lebech.

De indkomne tilbud har generelt været af høj kvalitet. De er evalueret ud fra kriterier, som har været fastlagt helt fra starten, og som har været offentligt tilgængelige igennem hele udbudsprocessen.

Med valget af Nets DanID A/S som leverandør af udvikling og forvaltning af NemLog-in er hele udbudsprocessen for det nye NemLog-in, som begyndte med offentliggørelsen af udbudsmaterialet i februar 2018, nu overstået. I maj 2018 blev kontrakten for drift af NemLog-in tildelt NNIT A/S.

Hvad sker der nu

Straks i det nye år går arbejdet i gang. Nets DanID A/S skal overtage udviklingsforretningen fra den eksisterende leverandør. Det omfatter blandt andet, at kildekoden til den eksisterende NemLog-in løsning overdrages, og at Nets DanID A/S overtager forpligtelserne til support, forvaltning og vedligehold af den kørende løsning. Sideløbende gennemføres en analysefase for den kommende udviklingsopgave, hvor NemLog-in blandt andet skal omfatte den nye erhvervsløsning. Herefter starter udviklingsfasen med selve udviklingen af de nye funktioner.

Migrering af virksomhedsbrugere forventes at være færdig i løbet af 2021.

Følg med

implementeringssitet kan du følge med i processen. Her kan beslutningstagere, primært hos brugerorganisationer og tjenesteudbydere også holde sig orienteret om de løbende informationsmøder og webinarer om de kommende ændringer.

Tilmeld dig også vores nyhedsbrev om implementeringen af MitID og NemLog-in3. Nyhedsbrevet er særligt rettet mod tjenesteudbydere og brugerorganisationer og handler om alle vigtige aspekter omkring overgangen til MitID og NemLog-in3.

Fakta om NemLog-in

  • NemLog-in er indgangen til offentlig, digital selvbetjening. Den fællesoffentlige single-sign-on og brugerrettighedsstyringsløsning har i dag mere end 300 it-systemer tilsluttet, og 250.000 virksomheder og myndigheder er oprettet som brugerorganisationer.
  • Digitaliseringsstyrelsen har netop indgået kontrakt med Nets DanID A/S om udvikling og forvaltning af NemLog-in.
  • Kontrakten, der er indgået mellem Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID A/S, omhandler videreudvikling, vedligeholdelse, forvaltning og support samt drift af udvalgte komponenter i NemLog-in.
  • Ifølge kontrakten bliver der i første omgang udviklet en ny erhvervsløsning, der skal erstatte NemID til Erhverv (medarbejdersignatur), og den eksisterende funktionalitet i NemLog-in opdateres med fx forbedringer i brugervenlighed og optimering af arkitektur.
  • Kontrakten har en samlet værdi på 250 mio. kr. med en varighed på fem år med mulighed for 3 års forlængelse.
  • Driften af NemLog-in har været udbudt særskilt, og Digitaliseringsstyrelsen indgik kontrakt med NNIT A/S i maj 2018 om driften af NemLog-in.