Nets DanID A/S skal levere fremtidens NemLog-in

21-12-2018
It-løsninger

Med valget af leverandør til udvikling og forvaltning af NemLog-in har Digitaliseringsstyrelsen nu nået en vigtig milepæl på rejsen mod fremtidens digitale infrastruktur.

NemLog-in-kontrakten underskrives af Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID A/S

Digitaliseringsstyrelsen har nu indgået kontrakt med Nets DanID A/S som leverandør af udvikling og forvaltning af NemLog-in i de kommende år.

Udbudsprocessen er afsluttet med en grundig og struktureret evaluering af de indkomne tilbud. Evalueringen har vist, at Nets DanID A/S stod bag tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Derfor vandt Nets DanID A/S kontrakten, som blev underskrevet i dag.

Kontrakten om udvikling og forvaltning af NemLog-in er en vigtig brik i fremtidens digitale infrastruktur. Målet er at bygge langsigtede og sammenhængende løsninger med en høj grad af fleksibilitet, som den offentlige sektor samtidig får rettighederne til at videreføre, når kontrakterne udløber.

NemLog-in skal fremadrettet omfatte en erhvervsløsning, som afløser NemID til Erhverv. Der er stillet høje krav til brugervenlighed og fleksibilitet i den nye løsning.

”Med denne aftale har vi taget et stort skridt på vejen mod en ny, samlet erhvervsløsning. Den kommer til at lette mange af de administrative udfordringer, som erhvervsbrugerne oplever i forhold til NemID i dag. Nu kan vi komme i gang med at realisere planerne, og det glæder vi os meget til,” siger vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Adam Lebech.

De indkomne tilbud har generelt været af høj kvalitet. De er evalueret ud fra kriterier, som har været fastlagt helt fra starten, og som har været offentligt tilgængelige igennem hele udbudsprocessen.

Med valget af Nets DanID A/S som leverandør af udvikling og forvaltning af NemLog-in er hele udbudsprocessen for det nye NemLog-in, som begyndte med offentliggørelsen af udbudsmaterialet i februar 2018, nu overstået. I maj 2018 blev kontrakten for drift af NemLog-in tildelt NNIT A/S.

Hvad sker der nu

Straks i det nye år går arbejdet i gang. Nets DanID A/S skal overtage udviklingsforretningen fra den eksisterende leverandør. Det omfatter blandt andet, at kildekoden til den eksisterende NemLog-in løsning overdrages, og at Nets DanID A/S overtager forpligtelserne til support, forvaltning og vedligehold af den kørende løsning. Sideløbende gennemføres en analysefase for den kommende udviklingsopgave, hvor NemLog-in blandt andet skal omfatte den nye erhvervsløsning. Herefter starter udviklingsfasen med selve udviklingen af de nye funktioner.

Migrering af virksomhedsbrugere forventes at være færdig i løbet af 2021.

Følg med

implementeringssitet kan du følge med i processen. Her kan beslutningstagere, primært hos brugerorganisationer og tjenesteudbydere også holde sig orienteret om de løbende informationsmøder og webinarer om de kommende ændringer.

Tilmeld dig også vores nyhedsbrev om implementeringen af MitID og NemLog-in3. Nyhedsbrevet er særligt rettet mod tjenesteudbydere og brugerorganisationer og handler om alle vigtige aspekter omkring overgangen til MitID og NemLog-in3.