Bydelsmødrene opkvalificerer digitale kompetencer hos kvinder med etnisk minoritetsbaggrund

20-02-2018
Digital service

En samarbejdsaftale mellem Digitaliseringsstyrelsen og Bydelsmødrene sikrer uddannelse af bydelsmødre, så de kan videregive viden og vejledning i brug af digitale løsninger til andre kvinder i deres netværk.

Selvom danskerne er digitale i stor stil, oplever godt 10 procent af borgerne udfordringer med digital kommunikation med de offentlige myndigheder. Det gælder blandt andet Bydelsmødrenes målgruppe, kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som udgør en forholdsvis stor andel af de it-udfordrede borgere i Danmark.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne samarbejdsaftale at anvende Bydelsmødrenes netværkskompetencer til at nå kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, så kvinderne får tilbudt undervisning og vejledning i offentlig digitalisering, som er skræddersyet til dem.

Kontorchef Louise Kampmann udtaler:

Der er grupper af borgere, der ikke af sig selv melder sig til fx it-cafeer eller andre tilbud om undervisning i digital kommunikation. Vi skal derfor finde andre veje til at nå disse grupper med information og vejledning. Bydelsmødrene har et solidt netværk, som medlemmerne føler sig trygge ved. Vi er derfor meget glade for det samarbejde, vi har etableret med Bydelsmødrene om at tilbyde hjælp og vejledning om digital kommunikation med det offentlige.

Samarbejdsaftalen løber i 2018 og indeholder et forløb for Bydelsmødrene, der ruster dem til at videregive viden og vejledning i brug af offentlige, digitale løsninger til andre kvinder.