Fællesoffentlig bootcamp om ISO27001

09-02-2018
Sikkerhed

Torsdag den 1. marts 2018 afholdtes en konference om informationssikkerhed med fokus på praktisk implementering af ISO27001-standarden i den offentlige sektor.

Konferencen var henvendt til offentligt ansatte, som arbejder med informationssikkerhed i en kommune, en region eller en statslig myndighed. Konferencen gav inspiration og konkrete råd til, hvordan offentlige organisationer kan implementere sikkerhedsstandarden ISO207001, og var derfor arrangeret som en bootcamp, hvor deltagerne gennem oplæg og praksisnære workshops blev klædt på til at højne sikkerheden i deres organisationer.

Bootcampen blev arrangeret af Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Tid og sted

Odense Congress Center, kl. 9.00-17.15
Ørbækvej 350,
5220 Odense SØ

Programoverblik

Keynote speakers:

  • Marianne Sørensen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
  • William Atak, ekspert i online reputation management og shitstorms.

Workshops:

  • Leverandørstyring: Stil krav du kan måle på.
  • Beredskabsplanen: Fra plan til gennemførelse og opfølgning.
  • Risikovurdering: Huset er ikke stærkere end fundamentet.
  • Awareness og uddannelse: Medarbejderen som firewall
  • Måling af informationssikkerheden

Live hacks:

  • Så nemt er det at lave en phishingkampagne mod dig!
  • Advanced Persistant Threat – fra A til Z.
  • Trådløse netværk kan være et vandhul

Hent det fulde program for konferencen om ISO27001

Twitter: #ISObootcamp

Bedre styr på informationssikkerheden

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har regeringen, KL og Danske Regioner aftalt, at der skal bedre styr på informationssikkerheden i både stat, kommuner og regioner. Alle offentlige myndigheder skal derfor følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001.

Konferencen formål var at understøtte videndeling og erfaringsudveksling om informationssikkerhed mellem offentlige kolleger.