Tilskud til oprettelse af eID-gatewayopkobling

08-02-2018
Sikkerhed

Det er fortsat muligt for danske myndigheder at komme med i aftalen med EU-agenturet INEA (Innovation and Networks Executive Agency) om opkobling af danske selvbetjeningsløsninger til eID-gateway.

En opkobling forudsætter, at man som myndighed har eller inden udgangen af september 2018 vil få selvbetjeningsløsninger, som er relevante for EU-/EØS-borgere.

Digitaliseringsstyrelsen yder support til oprettelsen af opkoblingen.

Myndigheder kan få tilskud fra EU til oprettelse af opkoblingen fra deres selvbetjeningsløsninger til eID-gateway. Tilskuddet dækker 75 pct. af de faktiske omkostninger, mens de resterende 25 pct. dækkes af myndighederne selv.

Refusion af udgifterne vil finde sted, når EU-Kommissionen har godkendt regnskabet ved afslutningen på projektet ultimo september 2018. 

Fristen for at indmelde ønske til Digitaliseringsstyrelsen om at være med i INEA-aftalen er 16.03.2018.

Antallet af selvbetjeningsløsninger i INEA-aftalen er fastlagt, og tilmelding foregår derfor efter først til mølle-princippet. Det vil blive meldt ud, når der ikke er flere ledige pladser tilbage.