126 mio. Digital Post forsendelser i 2017 - og borgerne tjekker postkassen som aldrig før

25-01-2018
It-løsninger

Andelen af borgere, som ikke tjekker deres digitale postkasse, er nu på det laveste niveau siden indførelsen af obligatorisk Digital Post for borgere. Og særligt de unge er blevet bedre til at logge ind i postkassen.

I 2017 sendte de offentlige myndigheder 126 millioner Digital Post-forsendelser til borgere og virksomheder. Og det tal er stadigt stigende. Derfor er det også meget positivt, at andelen af borgere, som ikke husker regelmæssigt at tjekke deres digitale postkasse, bliver mindre og mindre, og nu er på det laveste niveau siden overgangen til obligatorisk Digital Post for borgere i november 2014.

Dermed er det stort set alle tilmeldte borgere, som logger ind i deres digitale postkasse minimum en gang hvert halve år. Kun 3 pct. af de tilmeldte borgere, der i løbet af det seneste halve år har modtaget digitale postforsendelser, har ikke logget ind i perioden. Og det er en meget positiv udvikling.

”Vi er glade for, at borgerne har vænnet sig til Digital Post, og er opmærksomme på, at de modtager vigtig information fra det offentlige via den kanal,” udtaler direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg. ”Og at de unge også kommer endnu mere med, er rigtig godt.”

Det er nemlig særligt de unge mellem 15-17 år, som ikke får logget ind i den digitale postkasse. Men det ser nu ud til at ændre sig i positivt retning. Andelen af unge, som har modtaget Digital Post inden for de seneste seks måneder, men ikke har besøgt deres digitale postkasse, er nemlig faldet med 8,4 procentpoint fra seneste måling i juni 2017.

”De unge er svære at få fat i, så det er en dejlig overraskelse, at der er sket en stor ændring på blot et halvt år,” siger Rikke Hougaard Zeberg. ”Det er et godt incitament for myndighederne til at fortsætte arbejdet med at huske de unge på at få tjekket deres digitale post. De unge er jo flittige brugere af internet og mobil, så vi skal bare hjælpe dem med at huske, at de også får brev fra det offentlige.”

Undervisningsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og KL lancerede i efteråret 2017 kampagnen ’DigiTAL med det offentlige’, som var et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der handler om digital dannelse af børn og unge – og dermed også brugen af Digital Post.

Kampagnen var rettet mod at gøre både unge og deres forældre opmærksomme på, at alle over 15 år har et ansvar for at kommunikere med det offentlige – og at det foregår digitalt. Evalueringen af ’DigiTAL med det offentlige’ viste, at reaktionerne i målgruppen var meget positive.

Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik for Digitaliseringsstyrelsen.