Analyse af brugernes anvendelse af digitale løsninger

18-01-2018
It-løsninger

En ny analyse giver forslag til, hvordan myndigheder kan indsamle viden om brugernes tilfredshed med digitale selvbetjeningsløsninger.

Initiativ 1.2 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi har til formål at skabe en bedre brugeroplevelse i de offentlige digitale løsninger, blandt andet gennem en fælles indsamling og deling af viden om brugernes anvendelse af de digitale løsninger. Denne viden skal skabe et stærkere grundlag for at udvikle bedre digitale selvbetjeningsløsninger og bedre mulighed for at følge udviklingen i den digitale kommunikation mellem myndigheder og brugere.

Analysen, som er foretaget af konsulenthuset PA Consulting Group med bistand fra Wilke A/S, kommer med en række anbefalinger til en række målepunkter til indsamling af viden om brugernes anvendelse af digitale løsninger. Målepunkterne omfatter både systemdata og surveydata.

Analysen konkluderer, at de følgende fire hovedområder er de mest betydningsfulde for den samlede brugeroplevelse:

  • Brugervenlighed
  • Driftsstabilitet
  • Supportmuligheder
  • Sikkerhed

Herudover peger analysen på mulige driftsscenarier for indsamling, herunder overblik over mulige værktøjer, der kan anvendes til indsamling af data. Fordele og ulemper ved de forskellige scenarier er ligeledes beskrevet.

Analysens resultater og anbefalinger vil indgå i det videre arbejde under initiativ 1.2 med at skabe bedre digital kommunikation mellem myndigheder og brugere.

Hent rapporten Viden om brugernes anvendelse af digital løsninger

Baggrund

Analysen er foretaget af konsulenthuset PA Consulting Group i perioden maj-december 2017 på vegne af de fællesoffentlige parter. Analysen er baseret på fire workshops med de involverede myndigheder, interviews med relevante løsningsejere, trykprøvning af relevante målpunkter samt desk research af tilgængelige data om brugernes anvendelse af digitale løsninger.

Analysen afspejler konsulenthusets anbefalinger til den videre drøftelse myndighederne imellem.