Danskerne er mere og mere digitale

25-01-2018
It-løsninger

2017 var et rekordår, når det kommer til danskernes brug af offentlige, digitale services. Både når det gælder Digital Post, hvor mængden af forsendelser aldrig har været større, NemID hvor tilliden igen i år er steget og på borger.dk, som oplever den højeste tilfredshed nogensinde.

Det er glædelige nyheder i en tid, hvor mere og mere digitaliseres, og kommunikationen mellem borger og myndighed – hvad enten den er via pc, mobil eller tablet – er stor.

Flere brugere, flere forsendelser – større fleksibilitet

Blandt andet ser vi nu, det bedste resultat for brugen af Digital Post, siden det blev gjort obligatorisk for borgere i 2014. Dermed er vi nu nede på kun 3 pct. af brugerne, som ikke husker at logge ind og tjekke kommunikationen med det offentlige. Og det er altså på et år, hvor det offentlige sendte rekord mange forsendelser – 126 millioner – til borgernes digitale postkasser. Det samme gør sig gældende for de unge, som i flere år har haltet bagud, men som nu mindsker afstanden til de voksne, da langt størstedelen mellem 15-17 år nu jævnligt tjekker deres Digital Post.

Og danskerne ikke bare bruger de digitale services – de er heldigvis også glade for dem. Tilfredsheden er høj, og det er vi glade for. Men det får os ikke til at læne os tilbage i stolen. Vi skal hele tiden sørge for at være der, hvor borgerne er. Det er en afgørende forudsætning for at kunne skabe en bedre og mere tidssvarende offentlig service – en af grundpillerne i den sammenhængsreform, som præsenteres i løbet af 2018.

Med det in mente er vi også glade for, at vi i det kommende år giver danskerne muligheden for at bruge en NemID-app som supplement til nøglekort i pap. Vi kan nemlig se, at flere og flere ønsker at tilgå det offentlige via mobil og tablets. Det gælder store dele af befolkningen og i særdeleshed de unge, som bliver mere regelmæssige brugere af de offentlige, digitale services.

Fokus på brugervenlighed

Vi har på en række områder gjort offentlig, digital kommunikation obligatorisk. Det forpligter os til at levere endnu bedre løsninger. Uanset hvordan og hvor ofte man tilgår de offentlige digitale services, skal brugervenligheden være i top. Derfor er det dejligt, at de årlige brugerundersøgelser viser et fortsat højt niveau. Når vi kigger på borger.dk, er der nu 87 pct. af borgerne, som oplever, at de let finder det, de leder efter – det er en stigning på hele 6 procentpoint. Det viser os, at selvom niveauet er højt, er der altid noget, der kan gøres bedre.

I år er vi for eksempel meget optagede af at udvikle mere personaliseret og skræddersyet indhold. Det betyder, at vi med overlevering af data fra myndighederne kan give borgerne skræddersyede brugeroplevelser med relevante data på blandt andet Min Side på borger.dk.

Så selvom undersøgelserne viser, at vi er godt på vej, så er der stadig lang vej endnu – særligt i en digital virkelighed, som er i konstant udvikling. Hvad der er godt i dag, skaber ikke nødvendigvis tilfredshed om et år eller to. Så vi har masser at tage fat på de kommende år!

Med venlig hilsen
Rikke Hougaard Zeberg