Digitaliseringsstyrelsens bidrag til Bedre Balance II

17-01-2018

Regeringen har i dag lanceret Bedre balance II, som omhandler udflytning af statslige arbejdspladser. Finansministeriet, herunder Digitaliseringsstyrelsen, er også berørt og skal samlet udflytte opgaver svarende til 56 årsværk.

Digitaliseringsstyrelsen skal udflytte opgaver svarende til 13 årsværk. Opgaverne vedrører Borger.dk support/1881 og NemHandel:

Borger.dk support/1881

Opgaven varetages i dag af Københavns Kommune for Digitaliseringsstyrelsen og udflytningen sker som første skridt i etablering af et samlet fællesoffentligt supporttilbud. Der er beskæftiget ti årsværk med supporten af borger.dk, som overflyttes til Erhvervsstyrelsen, som allerede i dag har en afdeling i Nykøbing Falster.

NemHandel

NemHandel understøtter hele e-handelsprocessen fra en ordre bestilles til der eventuelt sendes en rykker og systemet gavner derfor mange virksomheder. Opgaven og de tre årsværk, som løfter opgaven overgår derfor også til Erhvervsstyrelsen i Nykøbing Falster.

De berørte medarbejdere er blevet orienteret og Digitaliseringsstyrelsen vil nu gå i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen for at sikre den bedst mulige overdragelse.

Læs mere om regeringens udspil Bedre Balance II på fm.dk