Efterspurgt værktøj til anvendere af grunddata klar til brug

15-01-2018
Data

Sammen med centrale anvendere har grunddataprogrammet netop færdiggjort en væsentlig del af den anvenderrettede dokumentation. Konkret er der tale om et værktøj og tilhørende vejledning, som tilsammen letter overgangen til Datafordeleren for anvendere af den nuværende OIS-distribution af ejendomsgrunddata.

Når de nye grunddataregistre på adresse- og ejendomsområdet i 2019 er fuldt implementeret, skal anvenderne af data omstille sig til en ny datastruktur på de data, der fremover hentes fra Datafordeleren.

Jo mere præcis den tekniske dokumentation af de nye grunddataregistre er, desto lettere vil overgangen for anvenderne blive. Grunddataprogrammet har derfor fokus på at udarbejde brugbar dokumentation og har igennem 2017 kvalitetssikret dette arbejde gennem en referencegruppe af anvendere.

Læs nyheden om hvordan grunddataprogrammet opretter ny referencegruppe

En vigtig del af denne dokumentation er nu tilgængelig fra datafordeleren.dk, hvor en kortlægning af forskelle mellem den nuværende og kommende udstilling af ejendomsdata kan hentes.

Læs mere på datafordeleren.dk

Fra OIS til Datafordeleren og en ny datamodel

Den nye datastruktur skyldes grunddataprogrammets fælles datamodel, som alle involverede registre har tilpasset sine data efter. Datamodellen sikrer, at data på tværs af grunddataregistrene passer sammen og kan kombineres.

Det gælder ikke mindst på ejendomsområdet, hvor en række private og offentlige anvendere i dag gør brug af den Offentlige InformationsServer (OIS), som er en statslig distributionsløsning, der samler en række oplysninger vedrørende adresser og ejendomme i Danmark. Disse data stammer pt. fra en række landsregistre, der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.

Det er data i disse registre, der i grunddataprogrammet er standardiseret og samlet under fællesoffentlig styring, og som fra 2019 udstilles på Datafordeleren.

Anvenderne har været tæt inddraget i arbejdet

Offentlige ejendomsdata anvendes fx bredt i finanssektoren, der gennem sit projekt- og forvaltningsselskab e-nettet har fulgt udarbejdelsen af materialet tæt.

”Forbedret og fuldautomatisk udveksling af disse data er en forudsætning for effektiviteten i finanssektoren, for allerede i dag er it-løsningerne i bankerne og realkreditinstitutterne tæt integreret med offentlige data”, siger e-nettets Program Manager, Frank Laurents.

Sammen med sin kollega Mie Kirketoft Reimer har han givet kommentarer under udarbejdelsen af materialet, så det kan bruges til at lette overgangen for anvenderne. Udover finanssektoren har væsentlige anvendere som Udbetaling Danmark og Skats ImplementeringsCenter for Ejendomsvurderinger deltaget i arbejdet.

”Vi har været glade for at kunne sparre med andre anvendere, der står overfor nogle af de samme problemstillinger, som vi selv har. Det har bidraget til en vejledning med nogle rigtigt gode eksempler, så man kan forstå ændringerne i praksis. Med dette arbejde får vores kunder i finanssektoren et langt bedre billede af, hvordan datastrukturen vil være fremadrettet, og dermed kan vi undgå problemer i overgangen til de nye data”, fortæller Mie Kirketoft Reimer.

Find værktøjet og vejledningen her

Konsulenthuset Strand & Donslund har udført kortlægningen af ændringerne fra OIS til Datafordeleren, hvilket har resulteret i et værktøj i form af et excelark, der beskriver forskellen på feltniveau. Med dette kan anvendere i detaljer se, hvordan de enkelte data, de p.t. henter fra OIS, fremover vil blive udstillet på Datafordeleren. Derudover er der lavet en vejledning, der beskriver ændringerne for ejendomsgrunddata og dele af adressegrunddata. 

Gå til værktøjet mapning af attributter på confluence.datafordeler.dk 

Gå til vejledning i mapning mellem OIS og datafordeler på confluence.datafordeler.dk

Læs mere om grunddataprogrammet