Fortsat stor tilfredshed og tillid til NemID – også på de mobile platforme

23-01-2018
It-løsninger

Danskernes tillid til NemID er på sit højeste niveau siden 2013, og endnu flere borgere benytter deres smartphone eller tablet til at logge ind med NemID på offentlige hjemmesider, viser ny imagemåling.

Tilfredsheden med NemID er fortsat høj og blandt den yngre del af befolkningen ser vi tilmed, at flere er gået fra at være tilfredse til meget tilfredse. Danskernes tillid til NemID er desuden på sit højeste niveau siden 2013 (84 pct. i 2017 mod 82 pct. i 2016).

NemID på mobilen

NemID bruges af næsten alle danskere, og særligt de unge har benyttet deres NemID mere i 2017 (95 pct. mod 90 pct. i 2016). Samtidig er mobile platforme i stigende grad blevet brugt til offentlig selvbetjening og flere er tilfredse med denne brug. I 2017 har 55 pct. af danskerne logget ind med NemID på offentlige myndigheders hjemmesider via en smartphone eller tablet mod 48 pct. i 2016.

Muligheden for at benytte NemID via en mobil enhed får særligt personer i alderen 18-44 år til at benytte NemID oftere.

”Vi er rigtig glade for den store udbredelse og tilfredshed med NemID blandt danskerne, men vi er også fokuserede på, at løsningen følger med brugernes behov og brugsmønstre. Vi befinder os i en tid, hvor danskerne i stigende grad bruger mobile platforme – også til NemID. Det vil vi gerne gøre endnu nemmere. Derfor er der blandt andet en NemID-app på vej, som supplement til nøglekortet”

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg.

Imagemålingen viser, at 41 pct. af danskerne forventer at bruge den kommende nøgleapp til NemID. Særligt de unge er positive over for en NemID-app, og blandt de 18-44 årige forventer over halvdelen, at appen vil være lettere at bruge end nøglekortet.

NemID som en sikker digital løsning

75 pct. af danskerne mener, at NemID er en sikker digital løsning, og flere danskere føler sig trygge ved at underskrive dokumenter på nettet med NemID. Derudover bliver danskerne også mere bevidste om sikkerhed på nettet. Forsøg på snyd med NemID fx via sms og mail, kan dog aldrig helt undgås, men i forhold til 2016 har færre danskere oplevet forsøg på snyd, og færre når at afgive oplysninger.

Kun 3 pct. har klikket på links i snyde-sms’er og afgivet oplysninger, og kun 1 pct. har gjort det i forhold til snyde-mails.

Fakta om imagemålingen

Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Der er gennemført 1500 interviews i målgruppen, og data er efterfølgende vejet repræsentativt på køn, alder og geografi.

Undersøgelsen er gennemført af MEC på vegne af Digitaliseringsstyrelsen og Nets.

Hent hele imagemålingen