Grunddataprogrammets nye tidsplan godkendt af Folketingets Finansudvalg

29-01-2018
Data

I efteråret vedtog grunddataprogrammet en ny tidsplan, der udsætter implementeringen af dele af de nye ejendomsregistre til 2019. Denne tidsplan, der medfører ekstraudgifter til programmet på 52,9 mio. kr. blev den 18. januar 2017 godkendt af Folketingets Finansudvalg.

Den nye tidsplan giver merudgifter i programmet på 11,7 mio. kr i 2018. De resterende udgifter på 41,2 mio. kr. falder i perioden 2019-2027. Regeringen har sammen med grunddataprogrammets parter vurderet, at udgiften står mål med den samlede offentlige sektors ønske om at mindske kompleksiteten på ejendomsområdet og anvendernes behov for at teste data fra de nye grunddataregistre.

Læs mere om baggrunden for den nye tidsplan i artiklen fra 16. november 2017

En samlet offentlig sektor står bag beslutningen

Grunddataprogrammet er en tværoffentlig programorganisation, hvor staten, regionerne og kommunerne i samarbejde forbedrer kvaliteten af data samt adgangen til centrale registre i Danmark. Derved skabes fundamentet for en mere effektiv forvaltning i den offentlige sektor. Samtidig får private virksomheder mulighed for at skabe vækst og innovation ved at tage de nye grunddata i brug.

De samlede omkostninger til programmet er 673,7 mio. kr. Der er solid opbakning til programmet blandt de deltagende parter, og grunddataprogrammet har allerede leveret en række resultater og kvalitetsforbedringer, som i de kommende år vil komme en bred kreds af anvendere til gode.