Invitation til kommentering af arkitekturpublikationer

15-01-2018
Data

Sekretariatet for Initiativ 8.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 inviterer til en skriftlig kommentering af de tre publikationer ”Vejledning til FDA Rammearkitektur”, ”Retningslinjer for Webservices” og ”Dansk Profilering af Internationale standarder”

Sekretariatet for Initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling ønsker en dialog med markedet, myndigheder, organisationer og andre med interesse for offentlig digitalisering. Formålet er at kvalitetssikre en række dokumenter, der skal udgøre de fremtidige retningslinjer for digital arkitektur i det offentlige inden for hvert deres område. Derfor bliver de seneste udkast til dokumenterne lagt tilgængelig for kommentarer nu.

Du kan læse mere, downloade dokumenterne og kommentere på FDA hjemmesiden

Kommentering frem til den 2. februar og 15. marts 2018

Kommenteringsperioden løber den 15. januar – 15. marts 2018, og vi opfordrer alle med en interesse i emnet til at deltage. Kommenteringsperioden for Vejledning til FDA Rammearkitektur er dog begrænset til den 2. februar 2018. Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til . Alle kommentarer vil blive offentliggjort medmindre det specifikt bliver frabedt.

Vejledning til FDA Rammearkitektur

FDA Rammearkitekturen skal være et redskab til gode arkitekturvalg. Den skal fungere som et fælles sprog og skabe overblik over den fælles base af standarder, specifikationer og komponenter. Forretnings- og it-arkitekter skal anvende den som en integreret del af deres arbejde i forbindelse med offentlig digitalisering og det er vigtigt at også beslutningstagere og projektledere kender til den på et overordnet niveau, for at kunne indgå i dialog med arkitekterne om anvendelsen af den.

Formålet med vejledningen er at give en indføring i Rammearkitekturens grundelementer.

Retningslinjer for Webservices

En webservice er en teknisk integration mellem it-løsninger, hvor data og funktionalitet udstilles via web fra en it-løsning til brug for andre it-løsninger. De fælles retningslinjer beskriver bedste praksis for design, specifikation og dokumentation af webservices i it-løsninger i den offentlige sektor. Retningslinjerne skal ses som en konkret hjælp til projekter, der skal i gang med at specificere webservices.

Dansk Profilering af Internationale Standarder

En række internationalt anerkendte og bredt anvendte standarder er nu blevet oversat og tilpasset til danske forhold, således at de nemmere kan anvendes i en dansk administrativ kontekst. Det drejer sig om standarder, som vedrører: modellering af offentlige organisationer, modellering af klassifikationer, specifikation af http-URIer samt anvendelse af databeskrivelsesrammen RDF.

Du kan læse mere, downloade dokumenterne og kommentere på FDA hjemmesiden