Ny aftale skal gøre lovgivningen digitaliseringsklar

16-01-2018
Forenkling

Regeringen og samtlige partier i Folketinget, er enige om, at der skal ryddes op i det offentlige bureaukrati, så der kan frigøres tid og ressourcer til den borgernære service. Lovgivningen skal være digitaliseringsklar, og den skal være enklere og lettere at forstå for borgere, virksomheder og medarbejdere. Det er budskabet i den aftale, som netop er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Alternativet , SF og Enhedslisten.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen glæder sig over den aftale, som netop er præsenteret af Innovationsminister Sophie Løhde:

Aftalen skal være med til at sikre, at vores lovgivning fremadrettet vil understøtte en mere effektiv offentlig sektor, hvor it og ny teknologi er et middel til at give borgere og virksomheder en bedre offentlig service. Derfor er aftalen et vigtigt skridt til at få enkle og klare regler, som er lettere at administrere – ikke mindst digitalt.

Den politiske aftale forpligter partierne på at udforme ny lovgivning efter syv principper, som skal sikre, at man tidligt i den politiske beslutningsproces gør det klart, hvilke konsekvenser lovgivningen har. Det bliver nu en integreret del af det lovforberedende arbejde at vurdere, om ny lovgivning er digitaliseringsklar.

Regeringen iværksætter samtidig en række initiativer, som skal luge ud i unødvendige og komplekse regler og bidrage til, at fremtidens lovgivning kan understøttes digitalt. Derudover bliver der også etableret en statslig enhed for digitaliseringsklar lovgivning primo 2018. Enheden skal bo i Digitaliseringsstyrelsen og skal blandt andet gennemføre screeninger af lovudkast og bistå ministerierne med vejledning.

Aftalen sikrer, at al ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018.