Ny model for porteføljestyring skal sikre bedre greb om statens it-systemer

20-07-2018
Styring

En ny model for porteføljestyring af statslige it-systemer skal understøtte en mere ansvarlig og sikker styring af statens it-systemer. Det samme skal en styrkelse af Statens It-råd. Begge initiativer rulles nu ud.

Med introduktionen af en model for porteføljestyring af statslige it-systemer bliver det nu obligatorisk for alle statslige myndigheder at kortlægge deres it-systemportefølje, at udarbejde en it-handlingsplan for porteføljen samt at få denne til review hos Statens It-råd.

Dermed skal ledelsen i alle statslige myndigheder blive mere skarpe på de it-systemer, de råder over, og hvordan it-systemerne understøtter myndighedernes arbejde. Det giver bedre mulighed for løbende at gennemføre forbedringer, der for eksempel kan være vigtige for sikkerheden. 

""

Initiativet er en del af Strategi for it-styring i staten, som blev sat i gang af innovationsminister Sophie Løhde, efter et kasseeftersyn havde vist for mange blinde pletter i statens it-styring. Et nyt kasseeftersyn viser samme billede. Der mangler overblik over, hvad pengene bruges på, og kvaliteten i myndighedernes it-varetagelse er for svingende i forhold til blandt andet styring af it-porteføljen og vedligehold af it-systemerne.

Der er derfor brug for, at der bliver arbejdet mere professionelt og systematisk med porteføljestyring af it-systemer, siger direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg:

Som myndigheder bærer vi et stort ansvar for at holde de statslige it-systemer opdaterede, brugervenlige og sikre. De to kasseeftersyn viser, at vi ikke er gode nok til det, og derfor er der også sat flere initiativer i gang. Blandt andet introduktionen af modellen for porteføljestyring, som netop vil bidrage til en mere vedligeholdt og sikker it-systemportefølje

Læs mere om model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Statens It-råd udvides og styrkes

Et andet vigtigt initiativ er en styrkelse af Statens It-råd. Udover en genbeskikkelse af rådets nuværende medlemmer tiltræder fem nye rådsmedlemmer, der alle har erfaring med it-ledelse. Erfaringer som vil komme statslige myndigheder til stor gavn i reviewprocessen af deres it-systemporteføljer og handlingsplaner. 

De fem nye rådsmedlemmer er: Charlotte Hersdorf (Nordea), Karin Bentsen (KOMBIT A/S), Mikkel Müller (Danmarks Radio), Peter Schleidt (Jyske Bank) og Torben Ruberg (Maersk Tankers).

Læs mere om det styrkede it-råd og de nye medlemmer

Nyt kasseeftersyn sætter rammen

Staten bruger ca. 7 mia. kr. årligt på it. Staten har 3800 systemer, hvoraf 377 er kritiske. Der er stadig udfordringer med, at en række af systemerne har en utilstrækkelig systemtilstand. Model for porteføljestyring af statslige it-systemer skal bidrage til at løse udfordringerne og sikre en mere sikker samt ansvarlig styring af den statslige it.

Læs mere om kasseeftersynet 2018