Bydelsmødre skal hjælpe minoritetskvinder med det digitale

29-06-2018
Digital service

Det er nemt og smart at kunne kommunikere med det offentlige digitalt – hvis man kan. Det kan mange minoritetskvinder (og mænd) ikke, og det gør dem afhængige af deres børn, når de eksempelvis skal læse digital post fra det offentlige. Det skal et partnerskab mellem Bydelsmødre og Digitaliseringsstyrelsen være med til at rette op på.

""

Opkvalificering af Bydelsmødre

Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Bydelsmødrene blev indgået i begyndelsen af 2018. Formålet med partnerskabet er at opkvalificere Bydelsmødre i brug af offentlige, digitale løsninger som Digital Post, NemID og borger.dk. Det skal gøre Bydelsmødrene i stand til at vejlede andre kvinder i deres netværk i, hvordan de bruger de digitale løsninger.

Undervisning i digitale offentlige løsninger

I marts 2018 var 15 frivillige Bydelsmor-konsulenter derfor til en ’train-the-trainer’ efteruddannelse i København. Her blev de undervist i brug af offentlige digitale løsninger, samt facilitering og formidling. Med dette i rygsækken er Bydelsmor-konsulenterne nu klar til at klæde de lokale Bydelsmødre-grupper på.

""

På besøg i lokale Bydelsmødre-grupper

Bydelsmor-konsulenterne har indtil nu været på besøg i 10 lokale Bydelsmødre-grupper, hvor de har afholdt digitale temaaftener om brug af NemID, Borger.dk, Nem-Login og E-boks.

Mange temaaftener er allerede planlagt for resten af året, så alle Bydelsmødre-grupper bliver opkvalificeret.

Temaaftenerne har indtil videre været en stor succes, fortæller Gitte Stærk, der er konsulent hos bydelsmødrene:

Det giver en stor følelse af selvstændighed at kunne bruge løsningerne og endda direkte på ens smartphone. Bydelsmødrene møder ofte kvinder og mænd, som er afhængige af deres børn for blandt andet at kunne læse digital post fra det offentlige. Med den her indsats bliver Bydelsmødrene bedre i stand til at guide og vejlede, så kvinderne i fremtiden selv kan kommunikere med det offentlige digitalt.

Gitte Stærk, konsulent hos bydelsmødrene

Fakta om bydelsmødre

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede, og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.

Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre.

Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

""