Kodeks har forbedret samarbejdet mellem leverandører og offentlige kunder

19-06-2018
Styring

Principperne i Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde er både gode og anvendelige. Det mener både kunder og leverandører ifølge en ny opfølgning.

Kodekset blev udarbejdet i 2016 af Statens It-råd (tidl. Statens It-projektråd) i samarbejde med statslige myndigheder, it-leverandører og it-brancheorganisationer og består af en række principper for det gode samarbejde mellem offentlige myndigheder og it-leverandører.

Som opfølgning, og for at kortlægge status for brug af Kodeks’ principper, er der gennemført en række interviews med en række statslige myndigheder og it-leverandører. De viser helt overordnet, at både kunder og leverandører er enige om, at principperne i kodekset er gode og anvendelige.

Derudover viser opfølgningen:

  • Kunderne har generelt mange gode erfaringer med anvendelsen af kodekset. Principperne bliver i stigende grad en integreret del af deres udbudsprocesser, hvor der fx i markedsdialogen henvises til det. Nogle kunder påtænker endda at skrive Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde ind i fremtidige kontrakter.

  • Blandt leverandørerne er der varierende erfaringer. Generelt oplever de, at kodekset er et værdiskabende redskab i kunde-leverandørsamarbejdet, men nogle leverandører oplever også, at mindre kunder ikke har det fornødne kendskab til kodekset.

  • Blandt parterne, som har været med til at udarbejde Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde, er der enighed om, at der forsat er behov for at øge kendskabet. 

I It-rådet er vi tilfredse med, at der både blandt offentlige kunder og leverandører er kommet et større fokus på, hvordan man kan skabe grobund for et godt kunde-leverandørsamarbejde i offentlige it-projekter. Vi er opmærksomme på, at det ikke er gjort med et Kodeks og vil derfor ved fremtidige risikovurderinger af it-projekter spørge til, hvilke tanker der er gjort om at få samarbejdet til at fungere, ligesom at vi fremover har mulighed for at tage temperaturen undervejs i projektet.

Birgit Nørgaard, næstformand for It-rådet

Gode erfaringer

For at udbrede gode erfaringer hvor kunder og leverandører har overkommet udfordringer ved brug af Kodeks, har Statens It-råd taget initiativ til udarbejdelsen af 3 cases.

De 3 cases er: 

  • Netprøver.dk: Styrelsen for It og Læring og CGI.
  • Star City: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Visma, NNIT, Edora og KMD.
  • Betalingsoverblik: Erhvervsstyrelsen og Nine.

Det videre arbejde

Den daværende regering skrev principperne fra Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde ind i deres Strategi for it-styring i staten for at sætte fokus på de gevinster, der kan hentes, når samarbejdet optimeres. Strategien blev lanceret i efteråret 2017. I den forbindelse vil It-rådet fortsætte arbejdet med at udbrede kendskabet til kodekset bredt i den statslige sektor, så også de mindre myndigheder har kendskab til det.

I forbindelse med It-rådets risikovurderinger vil der fremadrettet være mere fokus på, hvordan et godt kunde-leverandørsamarbejdet kan etableres i projektet. Ved It-rådets fremtidige nedslagspunkter hos it-projekter vil der derfor være opfølgning på samarbejdet. Desuden vil der i de fremtidige projektafslutningsrapporter blive spurgt ind til, hvordan kunde-leverandørsamarbejdet er forløbet i projektet.

Tiltagene vil på sigt være med til at udbrede viden omkring, hvordan det gode samarbejde etableres og vedligeholdes i forskellige projekttyper.