Kommentering af Retningslinjer for dokumentation og formidling af arkitektur i digitaliseringsprojekter

28-06-2018
Data

Initiativ 8.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi inviterer til en skriftlig kommentering af udkast til Retningslinjer for dokumentation og formidling af arkitektur i digitaliseringsprojekter

Initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 ønsker en dialog med markedet, myndigheder, organisationer og andre med interesse for offentlig digitalisering, om de retningslinjer, der skal sætte rammerne for dokumentation og formidling af arkitektur i offentlige digitaliseringsprojekter.

Derfor inviteres der nu til kommentering af udkast til retningslinjerne med henblik på kvalitetssikring og forslag til forbedringer.

Kommenteringsperioden løber den 28. juni – 14. september 2018, og vi opfordrer alle med en interesse i emnet til at bidrage. Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til . Alle kommentarer vil blive offentliggjort medmindre det specifikt bliver frabedt.

Dokumenterne til kommentering og skabelonen findes via følgende link: 

Gå til kommenteringen på arkitektur.digst.dk

Om retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter

Formålet med retningslinjerne er – på tværs af den offentlige sektor og på tværs af projekter – at give et fælles sprog for dokumentation af data og arkitekturen i digitaliseringsprojekter. Retningslinjerne skal medvirke til at højne kvaliteten i digitaliseringsprojekter og understøtte sammenhængende digitalisering og bedre datadeling. Det er væsentligt nemmere at samarbejde og ”få stikkene til at passe sammen”, når arkitekturen er beskrevet efter samme metodik.

Retningslinjerne giver en overordnet metoderamme for udarbejdelse af dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter. Det omfatter hvilke arkitekturprodukter, der skal laves, hvilke modelsprog der skal anvendes, hvordan de placeres i en arkitekturreol, og hvordan data deles med brug af fælles udvekslingsformater. Alt sammen med henblik på, at projekter kan lave den fornødne dokumentation af arkitekturen, som understøtter interessenternes behov for viden om udvikling af løsninger og data på tværs af den offentlige sektor.