Loven om NemID skal give klarere retsstilling til borgere og virksomheder

18-06-2018
It-løsninger

Den 1. juli 2018 træder både en ny lov og en ny bekendtgørelse om NemID i kraft. Centralt for de nye regler er, at der fastsættes en klar adgang til at klage over en afgørelse om NemID.

Loven og bekendtgørelsen om NemID med offentlig digital signatur skal give borgere og virksomheder en mere klar retsstilling. Med reglerne sikres en adgang til at klage over en afgørelse om afslag på udstedelse eller spærring af NemID med offentlig digital signatur.

Det nye retsgrundlag tydeliggør, at administration, udstedelse og spærring af NemID skal ske efter forvaltningsretlige regler og principper. Helt konkret betyder det, at når en borger eller en virksomhed eksempelvis får afslag på at få NemID med offentlig digital signatur udstedt, så vil borgeren eller virksomheden kunne orientere sig om begrundelsen for afslaget i den afgørelse, som de modtager, hvor der også vil stå, hvordan de kan klage.

Det vil også være muligt at se i bekendtgørelsen, i hvilke tilfælde der kan gives afslag på udstedelse af NemID med offentlig digital signatur.

Viderefører eksisterende praksis

Det er ikke hensigten med reglerne at ændre på de krav og vilkår, som borgere og virksomheder skal opfylde for at få udstedt eller besidde NemID.

Formålet med en fastsættelse af reglerne er alene, at det skal blive tydeligere, i hvilke tilfælde man kan forvente at kunne få NemID udstedt og spærret, og hvilke betingelser, som løbende skal overholdes for at besidde NemID.

Dertil er det hensigten, at skabe gennemsigtighed omkring, at de forvaltningsretlige principper for afgørelsessager gør sig gældende i forhold til håndteringen af NemID med offentlig digital signatur.