Matrikeldata kan nu hentes på Datafordeleren

29-06-2018
Data

Fra i dag udstiller grunddataregistret Matriklen en væsentlig del af sine data på Datafordeleren. De resterende ejendomsdata bliver tilgængelige i foråret 2019. Dermed når grunddataprogrammet endnu en af sine milepæle.

Matriklens registreringer under typen ’Samlet Fast Ejendom’ er nu tilgængelige fra Datafordeleren. Disse data består af kortdata med matrikelskel samt registerdata med beskrivende grunddata om ejendommen og dens jordstykke. Som noget nyt udstilles også ejendomme under tilblivelse, så anvendere tidligt kan modtage data om nye ejendomme under registrering.

I foråret 2019 vil Matriklen for alvor blive udvidet med data om Ejerlejligheder og ’Bygning på Fremmed Grund’ fra Tingbogen og Ejendomsstamregistret. Det betyder, at Matriklen bliver det samlede grunddataregister over al fast ejendom i Danmark.

Samlingen af data om alle ejendomstyper i Matriklen er et centralt projekt i grunddataprogrammets indsats for at skabe standardiserede offentlige data af høj kvalitet, der kan bruges af både den offentlige forvaltning og i den private sektor. Særligt på ejendomsområdet medfører dette væsentlige ændringer af datagrundlaget.

Læs mere på Geodatastyrelsens hjemmeside

Et vigtigt skridt for grunddataprogrammet

Åbningen af de første tjenester fra Matriklen er en milepæl i udviklingen af Datafordeleren, der i forvejen udstiller data fra Det Centrale Personregister (CPR), Danmarks Adresseregister (DAR), Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI), Danske Stednavne, Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), SKATs Ejendomsvurdering (VUR) og GeoDanmark.

Til foråret vil anvendere også kunne hente ejendomsdata fra BBR, Ejerfortegnelsen og Ejendomsbeliggenhedsregistret på Datafordeleren. Den trinvise idriftsættelse af ejendomsregistrene blev besluttet af en samlet offentlig sektor for at sænke kompleksitet og risici på ejendomsområdet, hvor store udviklingsprojekter implementeres i disse år.

Læs mere om baggrunden for tidsplanen