Reviderede rammer for tillid til digitale identiteter sendt i høring

26-06-2018
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen beder om input til ny version af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer, som netop er sendt i offentlig høring.

Digitaliseringsstyrelsen har netop sendt en ny version af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) i offentlig høring. Høringen er sendt til en række myndigheder og organisationer og er lagt på høringsportalen.

Formål med NSIS

Formålet med NSIS-standarden er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester. Den definerer forskellige sikringsniveauer for identitetssikring og autentifikation. Standarden skal skabe større fleksibilitet i forbindelse med identifikation over for forskellige selvbetjeningsløsninger (flere sikringsniveauer). NSIS styrker også samspillet mellem løsninger på tværs af den offentlige sektor.

Nye og ændrede krav

Siden den første version af NSIS-standarden fra 2016 er der sket en del på identitetsområdet, som har gjort det nødvendigt med en opdatering.

Den nye version af NSIS er gennemskrevet, og meget er ændret. Der er kommet nye krav, fx efter indførelsen af GDPR. Samtidig er en lang række krav fra den første version blevet justeret eller skærpet. De fire sikringsniveauer er nu reduceret til tre, og terminologien er blevet ensrettet med den fællesoffentlige referencearkitektur for brugerstyring.

Input er velkomne

Interesserede myndigheder og organisationer, herunder tjenesteudbydere og kommuner, som anvender standarden, er meget velkomne til at bidrage til den endelige kvalitetssikring og komme med input til den nye version.

Høringsbrev, høringsliste og version 2.0 af NSIS-standarden og den tilhørende vejledning ligger på høringsportalen.

Gå til materialet på høringsportalen

Der er frist for høringsvar den 3. september 2018 kl. 12:00. Alle input kommenteres i et høringsnotat, som forventes at blive offentliggjort sammen med version 2.0 af NSIS ultimo oktober 2018.

Gå til siden om NSIS på NemLog-ins sider