Grunddataprogrammet åbner for adgang til bedre adressedata

14-05-2018
Data

Fra i dag er Danmarks Adresseregister tilgængeligt på Datafordeleren.

De nye tjenester fra Danmarks Adresseregister betyder, at offentlige og private anvendere nu kan hente fuldstændige og opdaterede adressedata fra Datafordeleren - den nye fællesoffentlige datadistributør, der er bygget til at udstille Danmarks grunddata ét sted.

Dermed er en væsentlig milepæl nået i grunddataprogrammet, der forbedrer de offentlige data om blandt andet personer, virksomheder og fast ejendom. 

Det nye register er kulminationen på adresseprogrammet

De offentlige adressedata er med grunddataprogrammet blevet integreret i en fællesoffentlig model for grunddata og samlet i ét nyt, autoritativt register over adresser i Danmark. Desuden er adressedata blevet fremtidssikret ved at hæve kvaliteten af hver enkelt adresseregistrering.

Fx er alle adresser nu koblet til en geografisk lokation på Danmarkskortet, sådan at nye muligheder for integrationer til GPS-teknologi åbner sig. Endvidere er alle aktuelle adresser givet en unik ID, sådan at en given adresse kan gemmes uafhængigt af, hvilket vejnavn og husnummer den har på et givent tidspunkt.

Data forbedrer allerede servicetilbud

Der er også kommet flere adresser til i løbet af grunddataprogrammet. De eksisterende adresseregistre havde omkring 3,5 millioner adresser registreret. Adresseprogrammet har gennem supplement og øvrige dataforbedringer udvidet disse med op imod 100.000 nye adresser på blandt andet butikker i indkøbscentre, kolonihavehuse i haveforeninger mv. Disse nye og mere præcise adresser kan fx være afgørende for beredskabet, der skal finde hurtigt frem til et ulykkessted.

Mange anvendere bruger allerede i dag de offentlige adressedata. Danske Adressers Web API (DAWA) har løbende udstillet de forbedrede adressedata, og i 2017 sendte omkring 5000 it-systemer på denne måde 1,5 mia. forespørgsler til adresseregistrene.

Fx oplever brugerne af rejseplanen.dk bedre ruteanvisninger, fordi siden trækker på forbedrede adressedata. Også en lang række webshops abonnerer på de gældende adresser, så brugeren ikke skal indtaste sin adresse fra bunden, men i stedet kan vælge mellem reelt eksisterende adresser.

Adresseprogrammet bidrager til tværoffentlig datasammenhæng

Danmarks Adresseregister er et af de tre grunddataregistre, der tilsammen udgør datagrundlaget på området. Danmarks Administrativ Geografiske Inddeling (DAGI) registrerer blandt andet postnumre, afstemningsområder mv. og Danske Stednavne er en moderniseret liste over de gældende stednavne. Alle tre udstiller nu data på Datafordeleren.

Den bagvedliggende grunddatamodel skaber dog ikke blot sammenhæng mellem disse tre adressegrunddataregistre, men kobler også adressedata sammen med grunddata på ejendoms-, person og virksomhedsområdet. Det sker ved, at registre som CPR og CVR ombygges til at trække på de autoritative adressedata fra Danmarks Adresseregister. 

Grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet er en tværoffentlig programorganisation, hvor staten, regionerne og kommunerne i samarbejde forbedrer kvaliteten af data samt ad-gangen til centrale registre i Danmark. Derved skabes fundamentet for en mere effektiv forvaltning i den offentlige sektor. Samtidig får private virksomheder mulighed for at skabe vækst og innovation ved at tage de nye grunddata i brug.