Et nyt niveau for it-sikkerhed

15-05-2018

I dag lancerede regeringen den længe ventede nationale strategi for cyber- og in-formationssikkerhed.

Med strategien rykker vi nu til et nyt niveau, når det gælder cyber- og informationssikkerhed i Danmark. Vi skal ikke bare være helt i top, når det gælder brugen af de digitale løsninger. Vi skal også gå forrest, når det handler om at beskytte de offentlige it-systemer og danskernes data.

Det er en dag, vi har glædet os til i Digitaliseringsstyrelsen. Forud er gået et stort arbejde med at få analyseret udfordringerne og sikret det rette indhold i strategien sammen med de 13 deltagende ministerområder. I alt er det blevet til 25 initiativer, som du kan læse mere om i dette nyhedsbrev.

Nu glæder vi os til at komme i gang med det næste store arbejde, nemlig at få stra-tegien ud at leve. Her kommer vi i styrelsen til at spille en central rolle i flere af initiativerne. Blandt andet i forhold til at medvirke til at løfte befolkningens it-kompetencer, hvor kampagner og en ny samlet informationsportal kommer til at spille en vigtig rolle.

Vi skal alle på banen, hvis vi skal have løftet cyber- og informationssikkerheden i Danmark – både myndigheder, virksomheder og borgere. Og selvom vi aldrig kommer til at kunne beskytte os 100 pct. mod it-kriminalitet, skal vi gøre det så godt, vi kan. Det har vi nu et rigtig godt udgangspunkt for.

Venlig hilsen
Rikke Hougaard Zeberg