Informationssikkerhed på dagsordenen i Netværk for digital inklusion

15-05-2018
Digital service

Netværk for digital inklusion har i april afholdt sit halvårlige netværksmøde, hvor problemstillinger og indsatser for it-udfordrede borgere blev vendt. Denne gang var cyber- og informationssikkerhed på dagsordenen.

Viden om informationssikkerhed for alle

På netværkets møde den 13. april 2018 holdt Digitaliseringsstyrelsen et oplæg om de aktuelle udfordringer og trusler på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Oplægget blev efterfulgt af en workshop, hvor netværkets medlemmer blandt andet drøftede, hvordan kommunikation og hjælp til at løfte informationssikkerheden bedst muligt når ud til deres medlemmer.

Deltagernes input fra workshoppen var, at det er vigtigt, at bringe hverdagseksempler ind i kommunikationen, så informationerne gøres så relevante og forståelige for målgrupperne som muligt. Deltagerne ønskede også, at samarbejdsrelationer til frivillige og foreninger udbygges, så ”hjælperollen” understøttes bedst muligt. Endeligt fremhævede netværket, at informationssikkerhed og viden om databeskyttelse skal være en del af it-undervisningen også for deres medlemmer.

Materiale til undervisning

Som led i den nationale kampagne 'Vi holder hackerne ude', som blev gennemført i efteråret 2017, blev der udviklet undervisningsmateriale om, hvordan man bedst passer på sine data. Materialet berører emner som passwords, sikker e-handel, opdatering af computere, hvordan man undgår at falde i phishingfælden mv. Der er både små film, quizzer, gode råd til, hvordan man spotter en falsk hjemmeside mv.

Undervisningsmaterialet og vejledninger til underviseren ligger frit tilgængeligt på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Dermed kan alle, fx it-frivillige og Netværket for digital inklusion, benytte det, når de ønsker at undervise brugergrupper i, hvordan de løfter deres digitale sikkerhed

I løbet af foråret bliver en gruppe biblioteksmedarbejdere trænet i at undervise borgere i informationssikkerhed ved hjælp af materialet.

Se materiale med undervisningsvejledning og PowerPoint-præsentationer

Stor hjælp fra Netværket for digital inklusion

Erfaringen fra tidligere kampagner er, at det kan være svært at nå helt ud til visse grupper af borgere, som derfor er særligt udsatte for it-kriminalitet. Derfor er det en stor hjælp for Digitaliseringsstyrelsen, at Netværk for digital inklusion kan fortælle om, hvor deres medlemmer oplever de største udfordringer og hvilke problemstillinger, der er mest relevante. Input fra netværket vil derfor blandt andet indgå i planlægningen af de kommende nationale kampagner om informationssikkerhed, i arbejdet med den kommende informationsportal om digital sikkerhed mv.

Læs mere om netværket for digital inklusion