Kommentering af meddelelsesformatet MeMo til anvendelse i Næste generation Digital Post

15-05-2018

Digitaliseringsstyrelsen ønsker dialog med markedet, myndigheder og organisationer og inviterer i regi af Næste generation Digital Post til skriftlig kommentering af MeMo-formatet. Formatet forventes at blive det nye meddelelsesformat i den fremtidige Digital Post-løsning. Kommenteringen er åben indtil den 15. juni 2018.

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at tilvejebringe Næste generation Digital Post, der skal overtage, når kontrakten med den nuværende Digital Post-leverandør udløber i 2020.

Med den nye løsning ønsker Digitaliseringsstyrelsen blandt andet:

  1. Et øget ejerskab til relevante dele af løsningen
  2. En øget sammenhæng til andre offentlige løsninger, fx NemID, NemLog-in og selvbetjeningsløsninger
  3. En øget konkurrence på markedet.

Et vigtigt element i at realisere ovenstående er udviklingen af et nyt leverandøruafhængigt Digital Post format kaldet MeMo. 

MeMo skal ved brug af øget dataopmærkning (metadata) og anvendelse af andre dokumenttyper end kun pdf, give mulighed for en intelligent og automatiseret håndtering af den Digitale Post. Målet er at gøre det nemmere for borgere og virksomheder at agere på meddelelser fra det offentlige og lettere for virksomheder og myndigheder at fordele posten internt i deres systemer.

MeMo baserer sig, hvor det er muligt, på internationale standarder og kodelister. Formatet vil i efteråret 2018 blive gjort offentligt tilgængeligt sammen med en række open source værktøjer, som skal understøtte it-leverandørerne i at implementere formatet i deres systemer. 

For at sikre en bred forankring og lette implementeringen af det kommende format ønsker Digitaliseringsstyrelsen en dialog med markedet, myndigheder og organisationer med interesse for offentlige infrastrukturløsninger. Derfor bliver det seneste udkast af MeMo-formatet (version 0.9) nu lagt til offentlig kommentering.

Kommenteringsperioden løber fra den 14. maj – 15. juni 2018, og vi opfordrer alle med en interesse i emnet til at deltage.

Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til . Alle kommentarer vil blive offentliggjort, medmindre det specifikt bliver frabedt.