Ny national strategi styrker cybersikkerheden i Danmark

15-05-2018
Sikkerhed Strategier

Regeringen har fremlagt en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. Med 25 konkrete initiativer skal strategien styrke sikkerheden i staten, løfte kompetencerne i befolkningen og sikre en langt mere koordineret indsats.

Danmark ligger i top, når det gælder brugen af digitale løsninger. Ikke helt så flot ser det ud, når det gælder cyber- og informationssikkerhed. I dag er de it-kriminelles angreb blevet både mange flere og meget mere avancerede, og det stiller nye krav til håndteringen af sikkerheden hos både myndigheder, virksomheder og borgere.

Det skal en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed rette op på. Strategien blev præsenteret på et pressemøde tirsdag den 15. maj af innovationsminister Sophie Løhde, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og erhvervsminister Brian Mikkelsen.

At sikre samfundets digitale sikkerhed er ikke nogen nem opgave. Vi skal ikke alene beskytte os imod forskellige former for angreb, men også mod systemnedbrud, leverandørsvigt og medarbejderes uforvarende brud på sikkerheden. Det kræver en anden indsats, end vi som myndigheder har været vant til, og det ligger der nu en rigtig god strategi for.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Styrket sikkerhed og større koordination

Et af de væsentligste indsatsområder i strategien bliver bedre beskyttelse af it-systemer og data i staten og i de samfundskritiske sektorer. Det vil sige tele-, finans-, energi-, sundheds-, transport- og søfartssektoren. Hvis et angreb eksempelvis rammer elværker eller sygehuses it-systemer, vil det kunne lamme store dele af samfundet og få store menneskelige konsekvenser.

Derfor vil der med strategien blive sat øget fokus på de seks samfundskritiske sektorers arbejde med at forebygge og håndtere alvorlige cyberangreb. Blandt andet skal sektorerne inden udgangen af 2018 have opbygget en dedikeret cyber- og informationssikkerhedsenhed. Enhederne skal blandt andet bidrage til, at der bliver lavet sektorvise trusselsvurderinger og beredskabsøvelser.

Myndighederne skal også blive langt bedre til at styre og koordinere indsatsen, så alle er gearet til det aktuelle trusselsbillede – både når det handler om at forebygge, og hvis angrebet er en realitet.

Digital dannelse gennem uddannelse og oplysning

Et andet vigtigt indsatsområde bliver at få løftet danskernes digitale kompetencer. Den digitale dannelse og sikkerhed skal ind hele vejen gennem uddannelsessystemet - fra undervisning i folkeskolen til forskning på universiteterne. Det skal sikre, at børn og unge udvikler digital dømmekraft, og at flere medarbejdere får specialiseret viden om cyber- og informationssikkerhed.

Det skal også være nemmere for den enkelte dansker at hente viden om sikker adfærd på nettet og hjælp til, hvad man gør, hvis uheldet er ude. Derfor skal der bygges én samlet informationsportal for borgere, virksomheder og myndigheder med information om aktuelle trusler og gode råd til, hvordan man beskytter sine data. Det er blot et af de initiativer, som Digitaliseringsstyrelsen kommer til at spille en central rolle i.

Hent National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Fakta om strategien

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 binder en række indsatser sammen, der alle skal bidrage til at løfte det nationale niveau for cyber- og informationssikkerhed. Herunder også elementer fra Forsvarsforliget (2018-2023) og fra Strategi for Danmarks digitale vækst.

Strategien indeholder 25 initiativer og 6 målrettede strategier for de mest kritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed. Strategien skal øge den tekniske robusthed i den digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejdet på området.