Ny vejledning om digitaliseringsklar lovgivning på gaden

18-05-2018
Digital transformation

En ny vejledning om digitaliseringsklar lovgivning skal hjælpe ministerierne med at gøre lovgivning digitaliseringsklar. Hovedformålet er, at digitalisering og implementeringskonsekvenser indtænkes i lovarbejdet fra start til slut.

""

Digitaliseringsstyrelsen er nu klar med en ny vejledning om digitaliseringsklar lovgivning, som giver lovskrivere en grundig tjekliste til, hvordan lovgivning bliver digitaliseringsklar.

Vejledningen skal understøtte myndighederne i at leve op til den politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning fra januar 2018. Vejledningen gennemgår, hvilke nye krav der er til ministeriernes arbejde med ny lovgivning, og indeholder derudover en række overvejelser om digitalisering, som man med fordel kan gøre sig i forbindelse med det lovforberedende arbejde.

Den nye vejledning skal hjælpe ministerierne i deres arbejde med gøre ny lovgivning enkel og klar og sikre, at reglerne kan administreres digitalt. Enkel og klar lovgivning er et vigtigt skridt på vejen mod en mindre bureaukratisk offentlig sektor. Derfor er jeg meget tilfreds med, at den nye vejledning nu er klar, så den kan understøtte ministeriernes arbejde.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Enigt Folketing bag politisk aftale

Et samlet Folketing sikrede med en politisk aftale i januar, at fremtidens lovgivning skal skrives med digitalisering for øje for at sikre, at reglerne kan omsættes til effektive, sammenhængende og sikre løsninger. Og ikke mindst, at digitalisering gennemføres med borgere og virksomheder i fokus og med et stærkt fokus på retssikkerhed.

Der har været stor interesse fra ministerier og styrelser såvel som fra den bredere offentlighed for arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning, og den nye vejledning er blevet til med input fra flere end 30 myndigheder, organisationer med flere.

Jeg er rigtigt glad for, at så mange kan se perspektivet i arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning. Det er vigtigt, at vi i højere grad får juristen og it-medarbejderne til at tale sammen, så vi kan skabe gode, sikre og sammenhængende digitale løsninger. Opgaven for os som embedsmænd er at skabe det bedste beslutningsgrundlag for regering og Folketing, så det bliver tydeligt, hvordan nye love og regler kan administreres sikkert og effektivt i forvaltningen. Det er en opgave med stort potentiale, og det skal den nye vejledning hjælpe med.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Hent den nye udgave af Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning