Endnu et grunddataregister tilgængeligt på Datafordeleren

12-03-2018
Data

I fredags åbnede grunddataregistret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) for adgang til data på Datafordeleren. Dermed er et væsentligt skridt taget i grunddataprogrammets forbedring af Danmarks adressedata.

DAGI-registret indeholder de officielle administrative inddelinger i Danmark. Udover kommune- og regionsgrænser drejer det sig om cirka 2200 sogne, 24 retskredse, 12 politikredse, 92 opstillingskredse og cirka 1100 postnumre.

På Datafordeleren er DAGI-registret blevet udvidet med en række nye inddelinger som eksempelvis afstemningsområder.

Anvendes i kommunernes nye valgsystem

Data fra DAGI-registret vil eksempelvis blive anvendt i Danmarks nye valgsystem. På vegne af kommunerne har KOMBIT udarbejdet kravspecifikationen for det kommende valgsystem sådan, at det løbende trækker på de gældende data om afstemningsområder fra DAGI.

Denne sammenhæng mellem valgsystem og grunddataregister er et eksempel på en mere effektiv håndtering af data. Det er ambitionen med grunddataprogrammet, at offentlige myndigheder undgår at skulle indberette ændringer i data til flere forskellige systemer, efterhånden som nye it-systemer bliver bygget til at trække på opdaterede og korrekte grunddataregistre.

En milepæl i adresseprogrammet

Registrets administrative inddelinger er en væsentlig del af grunddataprogrammets samlede modernisering af adresseområdet. I november 2017 gik registret Danske Stednavne i drift, og til maj vil Danmarks Adresseregister (DAR) også være tilgængeligt.

Grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet er en tværoffentlig programorganisation, hvor staten, regionerne og kommunerne i samarbejde forbedrer kvaliteten af data samt adgangen til centrale registre i Danmark. Derved skabes fundamentet for en mere effektiv forvaltning i den offentlige sektor. Samtidig får private virksomheder mulighed for at skabe vækst og innovation ved at tage de nye grunddata i brug.