Informationssikkerhed skal op under neglene

05-03-2018
Sikkerhed

Mere end 250 offentligt ansatte mødtes torsdag i Odense til bootcamp om informationssikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen havde inviteret til oplæg og workshops, hvor deltagerne kunne lære om implementering af ISO27001 i praksis.

""
250 offentligt ansatte samlet til ISO-konference i Odense

Informationssikkerhed er en løbende proces og ikke en engangsforeteelse, som kan tjekkes af på to-do-listen én gang for alle. Det kræver jævnlige genbesøg og revurdering af ansvar, rollefordeling, beredskabsplaner mv. at sikre, at myndighederne lever op til kravene og behandler borgernes og virksomhedernes data sikkert. En øget opmærksomhed omkring dette er en afgørende forudsætning for, at befolkningen fortsat har tillid til myndighederne og bakker op om digitaliseringen af den offentlige service. Det var det vigtigste budskab fra ISO-bootcampen.

Det er utroligt vigtigt, at vi sikrer en mere praktisk tilgang til arbejdet med informationssikkerhed. Som det er nu, er der risiko for at der opbygges en papirtiger, der så bliver lagt i skuffen. Vi skal huske at bruge det aktivt i hverdagen og måle på effekten frem for indsatsen. Om arbejdet rent faktisk gør en forskel for sikkerheden.

Marie Wessel, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen